Start
 Powrót

    Historia
    Parafia
    Figurki


         Kontakt

Leszek Belon

tel. (0-41) 378-77-18

Jarosław Banasik

tel. (0-41) 37-65-235
e-mail

Gimnazjum nr 1
w Pacanowie


tel. (0-41) 37-65-105
adres: Karska 3
          28-133 Pacanów
e-mail
         Z tej miejscowości pisali się już XIV w. Biechowscy herbu Białąga (wg Długosza h. Powała lub Ogończyk). W pierwszej połowie XIV w. znany był Pasco syn Mikołaja de Bechov (Mon., Vat. l. 319). Ówcześni właściciele Biechowa posiadali jak na owe czasy dość wysoką pozycję wśród szlachty małopolskiej, o czym świadczy między innymi ich obecność jako świadków na wielu dokumentach. 19 listopada 1390 roku król Władysław Jagiełło wydał w Radoszycach dokument, w którym postanowił: "aby Jarost z Biechowa w czasie pospolitego ruszenia odbywał służbę rycerską na zamku korczyńskim oraz przenosi Biechów z prawa polskiego na średzkie". W 1429 roku miejscowa szlachta zaczęła popierać husycyzm. Długosz podaje, że w tym czasie Biechów był mocno rozdrobniony. Dziedzicami byli wówczas Jan z Rytwian h. Jastrzębiec, wojewoda krakowski i Mikołaj Biechowski h. Powała. W 1504 roku wzmiankowany jest Jan Minor z Biechowa, podsędek krakowski. Ze względu na wyznanie protestanckie dziedziców, miejscowy kościół służył również protestantom. W 1595 roku istniała już w Biechowie szkoła parafialna. W 1681 roku dziedzicem Biechowa był Marcin Ścibor z Marchocic Marchocki. W 1699 roku wieś była w posiadaniu hrabiów Tarnowskich. Potem przeszła w ręce Szaniawskich. W 1800 roku właścicielami byli Sołtykowie, starostowie wiśliccy. W 1817 roku nie powiodła się próba powołania szkoły elementarnej. Od lat 70-tych XIX w. w Biechowie istniała już szkoła początkowa. Tereny te przeszły później we władanie rodziny Popielów. Byli oni właścicielami tych terenów do wybuchu II wojny światowej. W 1927 roku powstała w Biechowie Ochotnicza Straż Ogniowa, która działa do chwili obecnej. Po roku 1919 Biechów był dalej siedzibą gminy Wójcza, która po II wojnie istniała jako gmina Biechów do roku 1954. W czasie wojny działały tu oddziały BCh. Przed ofensywą w styczniu 1945 przebiegała tędy niemiecka linia obrony. Zniszczony został kościół, odbudowany w latach 50-tych. W okresie od 1945 do grudnia 1948 w miejscowej plebani rezydował szef "Wolność i Niezawisłość" na rejon Busko - Dąbrowa Tarnowska, dr Józef Zabrzeski. W grudniu 1948 roku wraz z ks. Rzemieńcem został aresztowany przez Urząd Bezpiczeństwa. Od 1955 do 1972 roku działała Gromadzka Rada Narodowa w Biechowie.

Powiększ

Biechów

Biechów. Fragment mapy austriackiej z 1804 r. przedstawiającej tereny dawnej Galicji Zachodniej.        
        Copyright © 2004 by Leszek Belon Wszystkie prawa zastrzeżone.                      Ostatnia aktualizacja strony      do góry
        Code'n design - Konrad Turczyński