Start
 Powrót

    Historia


         Kontakt

Leszek Belon

tel. (0-41) 378-77-18

Jarosław Banasik

tel. (0-41) 37-65-235
e-mail

Gimnazjum nr 1
w Pacanowie


tel. (0-41) 37-65-105
adres: Karska 3
          28-133 Pacanów
e-mail
         Trudno powiedzieć, czy obecne Podwale było kiedyś częścią Trzebicy, Oblekonia czy Biechowa. Faktem jest natomiast, że zawsze wieś ta była związana z kościołem w Biechowie. Jako samodzielna gromada Podwale powstało dopiero pod koniec XIX w. W 1664 r. w wizytacji kościoła w Biechowie wymieniona jest wieś Zajezierze, położona od strony Biechowa za jeziorem, czyli starym korytem Wisły. Mogła to być pozostałość po wielkim wylewie Wisły z 1415 roku, lub wylewu późniejszego. W 1711 roku wymienione są dziesięciny z Zajezierza i Podjezierza. Na mapie topograficznej z 1831-37 wieś widnieje jako Podlesie obok lasu dębowego. W 1846 roku istniał tutaj dość duży folwark dolny Podwale, którego właścicielką była hr. Anastazja Sołtykowa. Jako samodzielna gromada Podwale powstało po roku 1880, wchodząc w skład gminy Wójcza.

Powiększ

Podwale     


     
        Copyright © 2004 by Leszek Belon Wszystkie prawa zastrzeżone.                      Ostatnia aktualizacja strony      do góry
        Code'n design - Konrad Turczyński