Start
 Powrót

 Prof.dr hab. med.
Edward Bryk


 Prof.zw.dr hab.med.
Artur Gałązka


 Prof.Stanisław Wróbel

 Prof. zw. dr hab. inż.
Stanisław Pytko


 Prof. zw. dr hab.
Henryk Chojnacki


 Prof. dr hab. inż.
Stanisława Dalczyńska-
- Jonas


 Prof. dr hab.
Marek Dziekan


 Ks. Wincenty
Wojtaśkiewicz


 Ks. prof. dr Jan Popiel
SJ (1914-2003)


 Ks. Michał

 kpt. Jan Skrzypek

 Jan Wojtowicz

 Roman Kucemba

 Stanisław Zając

 Stefan Pytko

 Franciszek Łojek         Kontakt

Leszek Belon

tel. (0-41) 378-77-18

Jarosław Banasik

tel. (0-41) 37-65-235
e-mail

Gimnazjum nr 1
w Pacanowie


tel. (0-41) 37-65-105
adres: Karska 3
          28-133 Pacanów
e-mail
Powiększ           Prof. dr hab. med. Artur Gałązka, młodszy syn znanego powszechnie na tym terenie śp. dr Antoniego Gałązki, urodził się 28 VIII 1933 roku w Pacanowie, jako młodszy syn dr Antoniego Gałązki. Po ukończeniu gimnazjum w Busku w 1951 roku studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, gdzie otrzymał w 1957 roku tytuł lekarza medycyny. W 1964 uzyskał stopień doktora medycyny, a w 1968 roku stopień doktora habilitowanego (docenta). W 1976 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym w Państwowym Zakładzie Higieny (PZH) w Warszawie. W Instytucie tym pracował w latach 1957-68 w Zakładzie Epidemiologii, a następnie był kierownikiem Zakładu Badania Surowic i Szczepionek w latach 1968-79 i z-cą dyrektora Instytutu w latach 1972-79. W tym okresie zajmował się zwalczaniem chorób zakaźnych w Polsce i prowadził badania naukowe nad nowymi szczepionkami i poprawą istniejących szczepionek. Ponadto pracował jako Sekretarz Naukowy Komitetu Ekologii Polskiej Akademii Nauk i był członkiem Rad Naukowych Instytutu Immunologii PAN we Wrocławiu i Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie. Na arenie międzynarodowej pracował w latach 1974-75 (7 miesięcy) jako konsultant Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Indiach w programie erydykacji ospy prawdziwej. Za zasługi na tym polu został odznaczony przez WHO Orderem Rozdwojonej Igły i dyplomem przez rząd Indii. W latach 1979-85 i 1987-96 służył jako specjalista epidemiolog w Centrali WHO w Genewie w Rozszerzonym Programie Szczepień. W pracy tej zajmował się badaniami różnych szczepionek i wprowadzaniem programów szczepiennych w wielu krajach świata, a w szczególności w krajach Afryki i Azji. W ostatnich trzech latach uczestniczył w programie zwalczania dyfterytu (błonicy) w Rosji, Ukrainie, Białorusi i republikach kaukaskich. Napisał przeszło 150 prac naukowych, które opublikowano w krajowych i zagranicznych czasopismach z dziedziny epidemiologii, immunologii i zapobiegania chorobom zakaźnym, przede wszystkim na temat błonicy, tężca i krztuśca. Był redaktorem naczelnym "Przeglądu epidemiologicznego" wydawanego przez Państwowy Zakład Higieny, gdzie zaczynał i zakończył swoją drogę zawodową.
Profesor zmarł nagle na zawał serca. 11 maja 1999 roku - dzień przed terminem opuszczenia szpitala. Nabożeństwo pogrzebowe odbyło się 17 maja w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach. Muzykę liturgiczną wykonała orkiestra smyczkowa Varsoviensis. Profesor Artur Gałązka spoczął na cmentarzu powązkowskim obok swoich rodziców.


     
        Copyright © 2004 by Leszek Belon Wszystkie prawa zastrzeżone.                      Ostatnia aktualizacja strony      do góry
        Code'n design - Konrad Turczyński