Start
 Powrót

 Prof.dr hab. med.
Edward Bryk


 Prof.zw.dr hab.med.
Artur Gałązka


 Prof.Stanisław Wróbel

 Prof. zw. dr hab. inż.
Stanisław Pytko


 Prof. zw. dr hab.
Henryk Chojnacki


 Prof. dr hab. inż.
Stanisława Dalczyńska-
- Jonas


 Prof. dr hab.
Marek Dziekan


 Ks. Wincenty
Wojtaśkiewicz


 Ks. prof. dr Jan Popiel
SJ (1914-2003)


 Ks. Michał

 kpt. Jan Skrzypek

 Jan Wojtowicz

 Roman Kucemba

 Stanisław Zając

 Stefan Pytko

 Franciszek Łojek         Kontakt

Leszek Belon

tel. (0-41) 378-77-18

Jarosław Banasik

tel. (0-41) 37-65-235
e-mail

Gimnazjum nr 1
w Pacanowie


tel. (0-41) 37-65-105
adres: Karska 3
          28-133 Pacanów
e-mail
Powiększ           Dnia 21 listopada br. zmarł Ks. Profesor Dr Jan Popiel SJ - Jezuita, który młodość spędził w rodzinnym majątku ziemskim Popielów w Wójczy, w ówczesnej gminie Biechów, obecnie Pacanów.
         Podczas uroczystości pogrzebowych, które odbyły się w Bazylice Najświętszego Serca Jezusa w Krakowie, odczytano telegram przesłany przez Ojca Św. Jana Pawła II na ręce ks. Kardynała F. Macharskiego, w którym papież pisze między innymi: "...Byłem z nim związany jako Arcybiskup Krakowski przez współpracę i osobisty życzliwy kontakt. Bogu dziękuję za tę świetlaną postać...." W czasie mszy św., w której oprócz wiernych wypełniających bazylikę było ponad 100 księży i sióstr zgromadzeń zakonnych, ks. prof. dr Roman Darowski SJ przedstawiając życiorys zmarłego powiedział między innymi: "..Ks. Profesor Jan Popiel był jednym z najwybitniejszych jezuitów polskich XX wieku..".
         Ks. J. Popiel z okazji różnych uroczystości, często wracał w rozmowach do wspomnień z lat młodzieńczych. Opowiadał o wielu interesujących zdarzeniach w czasie jego pobytu w Wójczy. Szczególnie ciekawymi były informacje o pracach, przy wykonaniu polichromii w kościele w Biechowie, przez słynnego artystę malarza Józefa Mehoffera (1869-1946- czołowy malarz Młodej Polski), który w czasie pobytu w Biechowie często przebywał w jego rodzinnym domu. Polichromia ta została zniszczona w czasie pożaru kościoła podczas walk na przyczółku baranowsko-sandomierskim, gdyż kościół leżał w pasie pierwszej linii frontowej.
         Ks. profesor J. Popiel do Zakonu Jezuitów wstąpił w 1933 r. w Starej Wsi koło Krosna i po odbyciu dwuletniego nowicjatu w latach 1935-1938 studiował filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie, gdzie uzyskał licencjat kościelny równoważny magisterium.
         Wojna zastała ks. J. Popiela we wrześniu 1939 r. w Lublinie. Po rozpoczęciu aresztowań jezuitów, opuścił Lublin i przybył do domu rodzinnego w Wójczy. W czasie okupacji rozpoczął tajnie studia w Krakowie, w Warszawie i Nowym Sączu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1941 roku w Warszawie z rąk arcybiskupa S. Galla.
         Po zakończeniu II Wojny Światowej w 1945 r. podjął studia filozofii i historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a potem na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskał magisterium z filozofii w zakresie estetyki. Promotorem jego pracy magisterskiej, a potem pracy doktorskiej w 1963 r., był wybitny uczony polski profesor W.Tatarkiewicz.
         W latach 1950-1957 był rektorem Kolegium Jezuitów w Krakowie, a później między rokiem 1973 i 1977 prowincjałem jednej z dwu prowincji - Polski Południowej. W latach 1982-1985 był dziekanem Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego (TJ) w Krakowie.
         Oprócz tego profesor Jan Popiel TJ wykładał od 1948-1990 historię filozofii, a w latach osiemdziesiątych także estetykę na Wydziałach:
- Filozoficznym Jezuitów w Krakowie (obecnie IGNATIANUM),
- Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie (obecnie Papieska Akademia Teologiczna), oraz w Wyższych Seminariach Duchownych: Śląskim, Częstochowskim, Ojców Dominikanów i Paulinów.
         Przez długie lata był członkiem Komisji Archidiecezjalnej w Krakowie, a także Komisji Episkopatu Polski w Warszawie do spraw sztuki kościelnej i konserwacji zabytków.
         Ks. profesor J. Popiel znał dobrze 2 języki klasyczne: łacinę i grekę oraz biegle 4 języki współczesne: francuski, niemiecki, angielski i włoski. W czasie pobytu prezydenta Francji generała Charlesa de Gaulle'a w Krakowie, prof. J. Popiel był jego przewodnikiem po Kościele Mariackim.
         Ks. prof. Jan Popiel napisał kilka książek, w tym p.t. "Szkoła modlitwy", "Rozmowy o modlitwie" oraz ponad 60 artykułów z historii sztuki i historii filozofii.
         Pochowany został dnia 29 listopada 2003 r. w grobowcu Jezuitów przy głównej alei na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, po ceremoniach odprawionych przez księdza Kardynała F. Macharskiergo.
         Odszedł od nas dobry, ceniony kapłan, nauczyciel i profesor, pochodzący z naszej pacanowskiej ziemi.

Stanisław Pytko


     
        Copyright © 2004 by Leszek Belon Wszystkie prawa zastrzeżone.                      Ostatnia aktualizacja strony      do góry
        Code'n design - Konrad Turczyński