Start
 Powrót

 Prof.dr hab. med.
Edward Bryk


 Prof.zw.dr hab.med.
Artur Gałązka


 Prof.Stanisław Wróbel

 Prof. zw. dr hab. inż.
Stanisław Pytko


 Prof. zw. dr hab.
Henryk Chojnacki


 Prof. dr hab. inż.
Stanisława Dalczyńska-
- Jonas


 Prof. dr hab.
Marek Dziekan


 Ks. Wincenty
Wojtaśkiewicz


 Ks. prof. dr Jan Popiel
SJ (1914-2003)


 Ks. Michał

 kpt. Jan Skrzypek

 Jan Wojtowicz

 Roman Kucemba

 Stanisław Zając

 Stefan Pytko

 Franciszek Łojek         Kontakt

Leszek Belon

tel. (0-41) 378-77-18

Jarosław Banasik

tel. (0-41) 37-65-235
e-mail

Gimnazjum nr 1
w Pacanowie


tel. (0-41) 37-65-105
adres: Karska 3
          28-133 Pacanów
e-mail
          Urodził się we wsi Wójcza w 1924 roku. Żył w okresie niezwykle bogatym w wydarzenia: wojna, rewolucja technologiczna - rozwój elektroniki, techniki komputerowej, otwarcie się Polski na współpracę międzynarodową. W czasie okupacji niemieckiej zaangażował się w działalność Batalionów Chłopskich. Po wojnie został członkiem PSL-u, do którego należał do końca swego życia. Po studiach na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziale Chemii Rolniczej Akademii Rolniczej, jako magister inżynier został zatrudniony z początkiem lat pięćdziesiątych, w Zakładzie Biologii Stawów PAN w Krakowie - później przemianowanym na Zakład Biologii Wód. W tym okresie współpracował z prężnymi ośrodkami zagranicznymi pracującymi nad podobną tematyką w Niemczech, na Węgrzech, Białorusi, Ukrainie, Rosji. Prace prowadzone w tym okresie zostały uwieńczone obroną pracy doktorskiej.
         W latach 1965-74, już jako kierownik Zakładu, przy współpracy z innymi polskimi ośrodkami (Żabieniec, Zator), prowadził badania nad wpływem różnego typu gleb na cechy wód stawowych. Wyniki tych prac dostarczyły sporo praktycznych wskazówek dla hodowców karpi. W latach 70-tych Zakłady Azotowe w Tarnowie zwróciły się z propozycją opracowania technologii umożliwiającej usuwanie azotu z niezwykle bogatych w te związki ścieków odprowadzanych do Dunajca. Zespół współpracowników profesora zafascynowanych jego ideą i jasnym celem pracy, rozpoczął szeroko zakrojone badania eksperymentalne. Te badania, poza publikacjami, zaowocowały projektem prostej oczyszczalni wody. W miarę upływu czasu rósł dorobek naukowy doktora Stanisława Wróbla i w ślad za tym jego kolejne stopnie naukowe do stopnia profesora zwyczajnego włącznie. Już jako profesor w roku 1976 przeszedł do Instytutu Ochrony Przyrody PAN, w którym pracował do emerytury.
         Na przełomie lat 70-tych i 80-tych prowadził badania chemizmu wód zbiorników zaporowych. Dzięki wiedzy i doświadczeniu został ekspertem w zakresie hydrochemii w Wenezueli i badaczem sawann wenezuelskich. Po przejściu na emeryturę nadal aktywnie uczestniczył w konferencjach naukowych, zespołach eksperckich. Większą uwagę poświęcił popularyzacji nauki - był członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Aura". Nigdy nie robił ze swej wiedzy żadnych tajemnic. Wyszkolił dużą liczbę doktorów, docentów. Wszystkim służył cennymi merytorycznymi radami. Odszedł 11 marca 2003 roku.


     
        Copyright © 2004 by Leszek Belon Wszystkie prawa zastrzeżone.                      Ostatnia aktualizacja strony      do góry
        Code'n design - Konrad Turczyński