Start
 Powrót

 Prof.dr hab. med.
Edward Bryk


 Prof.zw.dr hab.med.
Artur Gałązka


 Prof.Stanisław Wróbel

 Prof. zw. dr hab. inż.
Stanisław Pytko


 Prof. zw. dr hab.
Henryk Chojnacki


 Prof. dr hab. inż.
Stanisława Dalczyńska-
- Jonas


 Prof. dr hab.
Marek Dziekan


 Ks. Wincenty
Wojtaśkiewicz


 Ks. prof. dr Jan Popiel
SJ (1914-2003)


 Ks. Michał

 kpt. Jan Skrzypek

 Jan Wojtowicz

 Roman Kucemba

 Stanisław Zając

 Stefan Pytko

 Franciszek Łojek         Kontakt

Leszek Belon

tel. (0-41) 378-77-18

Jarosław Banasik

tel. (0-41) 37-65-235
e-mail

Gimnazjum nr 1
w Pacanowie


tel. (0-41) 37-65-105
adres: Karska 3
          28-133 Pacanów
e-mail
Powiększ           30 listopada br. w auli Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie odbyła się uroczystość jubileuszu 50 - lecia pracy naukowej wybitnego uczonego tej uczelni w dziedzinie nauk technicznych, prof. zw. dr hab. inż. Stanisława Jerzego Pytko, laureata najwyższego światowego wyróżnienia, przyznawanego za badania, dotyczące tarcia, zużycia i smarowania - TRIBOLOGY GOLD MEDAL.
         Profesor Stanisław Pytko urodził się 19 października 1929 r. w Pacanowie, studia wyższe ukończył w 1954 r. na Wydziale Górnictwa i Metalurgii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z dyplomem magistra inżyniera. Pracę w tej uczelni, z którą związał całą swą karierę zawodową, rozpoczął jeszcze w czasie studiów - grudnia 1950 r. - jako zastępca asystenta i przeszedł tam kolejno wszystkie stanowiska. W 1964 r. obronił pracę doktorską w Akademii Górniczo-Hutniczej, a w 1967 r. przedstawił rozprawę habilitacyjną i uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1978, a profesorem zwyczajnym jest od 1988 r.
         Dorobek Jubilata obejmuje wszystkie obszary działalności naukowo-dydaktycznej; prace badawcze i wdrożeniowe, rozwój kadr naukowych, działalność wydawniczą i organizatorską oraz aktywność w stowarzyszeniach naukowych.
         Badania naukowe prowadzone przez prof. Stanisława Pytko w różnych interdyscyplinarnych, także międzynarodowych zespołach obejmują szeroki zakres zagadnień. Wynikiem działalności naukowej profesora S. Pytko jest ponad 200 opublikowanych referatów (z czego ponad 100 publikacji ukazało się za granicą), 5 prac monograficznych, a także ponad 100 referatów wygłoszonych na konferencjach w kilkunastu krajach. Profesor S. Pytko jest autorem lub współautorem 9 patentów. Jest członkiem wielu narodowych akademii nauk, organizacji technicznych.
         Nie sposób jest w zwięzłej formie wymienić wszystkich jego osiągnięć, odznaczeń i wyróżnień, spośród których jedno jest chyba najważniejsze: w uznaniu osiągnięć naukowych, wdrożeniowych, organizatorskich oraz kształcenia w zakresie tribologii afiliowany w brytyjskiej Instytucji Inżynierów Mechaników (Institution of Mechanical Engineers) Komitet ds. Nagrody Tribologicznej na swoim posiedzeniu w Londynie 14 listopada 1995 roku podjął decyzję o przyznaniu profesorowi Stanisławowi Pytko Złotego Medalu Tribologii. Jest to 24 medal przyznany na świecie i jedyny dotychczas przyznany Polakowi.
         Mimo tak aktywnej pracy i zaangażowania się sprawami nauki profesor zawsze podkreśla swą niezwykle silną więź z Pacanowem, z gminą i całą Ziemią Świętokrzyską. Wyrazem tego są monografie opisujące najstarsze kościoły na terenie rodzinnej gminy - w Pacanowie i Zborówku oraz praca w zespole redakcyjnym lokalnej gazety "Z życia gminy". Wraz z żoną Krystyną, również urodzoną w Pacanowie, często odwiedza rodzinne strony. Właśnie za tak godne promowanie Pacanowa i gminy poza jej granicami Rada Gminy uchwałą z dnia 19 grudnia 2000 roku przyznała profesorowi pierwszy w historii tytuł "Honorowego Obywatela Gminy Pacanów".


     
        Copyright © 2004 by Leszek Belon Wszystkie prawa zastrzeżone.                      Ostatnia aktualizacja strony      do góry
        Code'n design - Konrad Turczyński