Start
 Powrót

 Prof.dr hab. med.
Edward Bryk


 Prof.zw.dr hab.med.
Artur Gałązka


 Prof.Stanisław Wróbel

 Prof. zw. dr hab. inż.
Stanisław Pytko


 Prof. zw. dr hab.
Henryk Chojnacki


 Prof. dr hab. inż.
Stanisława Dalczyńska-
- Jonas


 Prof. dr hab.
Marek Dziekan


 Ks. Wincenty
Wojtaśkiewicz


 Ks. prof. dr Jan Popiel
SJ (1914-2003)


 Ks. Michał

 kpt. Jan Skrzypek

 Jan Wojtowicz

 Roman Kucemba

 Stanisław Zając

 Stefan Pytko

 Franciszek Łojek         Kontakt

Leszek Belon

tel. (0-41) 378-77-18

Jarosław Banasik

tel. (0-41) 37-65-235
e-mail

Gimnazjum nr 1
w Pacanowie


tel. (0-41) 37-65-105
adres: Karska 3
          28-133 Pacanów
e-mail
Powiększ           Prof. dr hab. Henryk Chojnacki urodził się 7 marca 1934 r. w Komorowie (obecnie Grabowica) gm. Pacanów. Tam również skończył szkołę podstawową. Następnie uczęszczał do Liceum Administracyjno - Handlowego w Pacanowie, ale po roku przeniósł się do Kielc, gdzie zaczął uczęszczać do LO im. St. Żeromskiego. Tam właściwie po raz pierwszy zetknął się z prawdziwą chemią, która stała się pasją jego życia. Po uzyskaniu matury rozpoczął studia chemiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, które skończył w 1955 roku, po czym przeniósł się do Wrocławia na Politechnikę, gdzie rozpoczął pracę naukową. W czasie studiów na UJ założył w Komorowie LZS. Doktoryzował się w 1964 roku. Habilitację uzyskał w 1969 roku w wieku 35 lat. Jak na owe czasy, zwłaszcza w dziedzinie chemii, było to duże osiągnięcie. Później przebywał na stażach naukowych w Upsali (Szwecja) i Oxfordzie (W. Brytania), a następnie w Baltimore (USA). W 1977 roku otrzymał tytuł profesora. Obecnie specjalizuje się w chemii teoretycznej, będąc kierownikiem Zakładu Chemii Kwantowej. Jest kierownikiem Zakładu Chemii Kwantowej w Instytucie Chemii Fizycznej i Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Od ośmiu lat jest członkiem Komitetu Badań Naukowych, gdzie opiniuje przyznawanie środków na badania. Jest również członkiem europejskiej komisji COST, która przydziela środki na badania krajom europejskim. W czasie swojej kariery naukowej opublikował ponad 150 pozycji w języku angielskim w różnych wydawnictwach naukowych.


     
        Copyright © 2004 by Leszek Belon Wszystkie prawa zastrzeżone.                      Ostatnia aktualizacja strony      do góry
        Code'n design - Konrad Turczyński