Start
 Powrót

 Prof.dr hab. med.
Edward Bryk


 Prof.zw.dr hab.med.
Artur Gałązka


 Prof.Stanisław Wróbel

 Prof. zw. dr hab. inż.
Stanisław Pytko


 Prof. zw. dr hab.
Henryk Chojnacki


 Prof. dr hab. inż.
Stanisława Dalczyńska-
- Jonas


 Prof. dr hab.
Marek Dziekan


 Ks. Wincenty
Wojtaśkiewicz


 Ks. prof. dr Jan Popiel
SJ (1914-2003)


 Ks. Michał

 kpt. Jan Skrzypek

 Jan Wojtowicz

 Roman Kucemba

 Stanisław Zając

 Stefan Pytko

 Franciszek Łojek         Kontakt

Leszek Belon

tel. (0-41) 378-77-18

Jarosław Banasik

tel. (0-41) 37-65-235
e-mail

Gimnazjum nr 1
w Pacanowie


tel. (0-41) 37-65-105
adres: Karska 3
          28-133 Pacanów
e-mail
Powiększ           Prof. dr hab. inż. Stanisława Dalczyńska - Jonas urodziła się w 1944 roku w Karsach Małych. W 1962 roku zdała egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym w Busku Zdroju, po czym dostała się na studia na Wydział Ceramiczny (obecnie Inżynierii Materiałowej i Ceramiki) Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Od III roku studiów pobierała stypendium naukowe za wysoką średnią ocen z egzaminów, co zapewniało pracę na uczelni. To właściwe zadecydowało o pozostaniu w 1968 roku na AGH w charakterze asystenta. W 1977 roku obroniła pracę doktorską na temat mechanizmu reakcji chemicznych zachodzących podczas wysokotemperaturowej korozji materiałów a następnie odbyła staż naukowy w Instytucie Chemii Fizycznej w Moskwie, gdzie została zaproszona przez prof. Fedosejeva, słynnego ze sztucznej syntezy diamentów. Potem odbyła kilka krótkoterminowych staży w Niemczech. Habilitowała się w 1990 roku. Od tego momentu wraz ze swoim zespołem zajęła się technologią cienkich warstw i powłok dla elektroniki, optoelektroniki i medycyny. W 1996 roku zespół otrzymał dotację w kwocie 960 tys. zł z Fundacji Nauki Polskiej, za którą zakupiono wielomodułową aparaturę do otrzymywania warstw na różnorodnych podłożach. Jest to unikatowa aparatura, jedyna w Polsce i jedna z zaledwie kilku na świecie o tak wysokim standardzie.
          Dorobek naukowy prof. Stanisławy Dalczyńskiej - Jonas to dwie książki, trzy monografie, kilka patentów i ponad sto publikacji.
          4 grudnia 2002 roku pani profesor odebrała w Warszawie w Belwederze z rąk prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego dyplom z tytułem naukowym profesora. Jest pierwszą w historii naszej gminy kobietą, której przyznano ten tytuł. Pani profesor jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ceramicznego oraz Nowojorskiej Akademii Nauk (New York Academy of Sciences). Zawsze podkreśla swoje przywiązanie i tęsknotę za rodziną i ziemię pacanowską.


     
        Copyright © 2004 by Leszek Belon Wszystkie prawa zastrzeżone.                      Ostatnia aktualizacja strony      do góry
        Code'n design - Konrad Turczyński