Start
 Powrót

 Prof.dr hab. med.
Edward Bryk


 Prof.zw.dr hab.med.
Artur Gałązka


 Prof.Stanisław Wróbel

 Prof. zw. dr hab. inż.
Stanisław Pytko


 Prof. zw. dr hab.
Henryk Chojnacki


 Prof. dr hab. inż.
Stanisława Dalczyńska-
- Jonas


 Prof. dr hab.
Marek Dziekan


 Ks. Wincenty
Wojtaśkiewicz


 Ks. prof. dr Jan Popiel
SJ (1914-2003)


 Ks. Michał

 kpt. Jan Skrzypek

 Jan Wojtowicz

 Roman Kucemba

 Stanisław Zając

 Stefan Pytko

 Franciszek Łojek         Kontakt

Leszek Belon

tel. (0-41) 378-77-18

Jarosław Banasik

tel. (0-41) 37-65-235
e-mail

Gimnazjum nr 1
w Pacanowie


tel. (0-41) 37-65-105
adres: Karska 3
          28-133 Pacanów
e-mail
Powiększ           Prof. Marek Dziekan urodził się w 1965 roku. Pochodzi ze Słupi, z rodziny o tradycjach sadowniczych. Studia arabistyczne ukończył w 1988 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Jako absolwent znalazł się na liście 100 najlepszych studentów w Polsce. W okresie studiów przez jeden rok studiował arabistykę na Uniwersytecie Bagdadzkim. Pracę naukową rozpoczął w Zakładzie Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego bezpośrednio po studiach. Staże naukowe odbywał na uniwersytetach w Niemczech w Tybindze i Saarbrücken. Podczas pisania pracy doktorskiej zwrócił się ku tzw. "zewnętrznej problematyce" klasycznej literatury Arabów, przede wszystkim na jej najstarszym znanym etapie - poezji staroarabskiej. W doktoracie starał się dowieść, że poezja staroarabska stanowi doskonałe źródło dla poznania wierzeń religijnych i obyczajów politeistycznych Beduinów. Doktorat uzyskał w 1992 roku. Rok później opublikował monografię poświęconą staroarabskiemu wróżbiarstwu i magii Arabia Magica i tutaj poezja staroarabska okazała się nieocenionym źródłem. Drugim ważnym nurtem badań prof. Marka Dziekana są dzieje polskich badań arabistyczno-islamistycznych. W 1993 r. wraz z nieżyjącym już prof. Z. Poniatowskim opublikował A Bibliography of Arabic and Islamic Studies in Poland 1945-1992. W 1995 r. został stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
         Trzecim działem zainteresowań prof. Dziekana jest islam, w tym dzieje islamu w Polsce oraz kwestie islamu współczesnego oraz historii świata arabsko-muzułmańskiego. Od początku drogi badawczej interesował się Irakiem, czego najważniejszym owocem jest wydana w 2002 r. Historia Iraku oraz grant KBN dotyczący szczegółowych kwestii granicy iracko-irańskiej.
         Jest Redaktorem Naczelnym "Rocznika Orientalistycznego" i członkiem redakcji w "Studiach Arabistycznych i Islamistycznych" (czasopisma o zasięgu międzynarodowym) oraz w periodykach polskich. Od 2003 r. jest kierownikiem Zakładu Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, równocześnie dalej pracuje na Uniwersytecie Warszawskim.
         Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego oraz Union Europeenne des Arabisants et Islamisants.
         Jest autorem ponad 200 prac naukowych oraz przekładów poezji i prozy arabskiej. Najnowsza książka: Pisarze muzułmańscy VII-XX w. (Warszawa 2003). Prof. Marek Dziekan biegle włada językiem arabskim, perskim, niemieckim, rosyjskim i angielskim.
Ma żonę Magdę, syna Radka i dwa psy, mieszka w Warszawie.


     
        Copyright © 2004 by Leszek Belon Wszystkie prawa zastrzeżone.                      Ostatnia aktualizacja strony      do góry
        Code'n design - Konrad Turczyński