Start
 Powrót

 Prof.dr hab. med.
Edward Bryk


 Prof.zw.dr hab.med.
Artur Gałązka


 Prof.Stanisław Wróbel

 Prof. zw. dr hab. inż.
Stanisław Pytko


 Prof. zw. dr hab.
Henryk Chojnacki


 Prof. dr hab. inż.
Stanisława Dalczyńska-
- Jonas


 Prof. dr hab.
Marek Dziekan


 Ks. Wincenty
Wojtaśkiewicz


 Ks. prof. dr Jan Popiel
SJ (1914-2003)


 Ks. Michał

 kpt. Jan Skrzypek

 Jan Wojtowicz

 Roman Kucemba

 Stanisław Zając

 Stefan Pytko

 Franciszek Łojek         Kontakt

Leszek Belon

tel. (0-41) 378-77-18

Jarosław Banasik

tel. (0-41) 37-65-235
e-mail

Gimnazjum nr 1
w Pacanowie


tel. (0-41) 37-65-105
adres: Karska 3
          28-133 Pacanów
e-mail
          Urodził 30 sierpnia 1892 roku. Po ukończeniu studiów nauczycielskich w 1913 roku pracował do września 1914 roku w fabryce Hulczyńskiego w Zawierciu jako dysponent. Jesienią tego roku powrócił do Pacanowa, gdzie w lutym 1915 roku ożenił się z Ireną z domu Jaszko. Od września tego roku był nauczycielem Szkoły Powszechnej w Pacanowie, a od 1922 roku był kierownikiem tej szkoły. W tym samym roku wszedł w skład pierwszego Zarządu Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej, gdzie działał do wybuchu wojny. W latach 1927 - 32 pełnił funkcje wójta gminy Pacanów. Później ponownie kierował szkołą.
         Od stycznia 1940 roku należał do ZWZ, potem był organizatorem i pierwszym komendantem AK na gminę Pacanów. Pewnego czerwcowego ranka kiedy się golił, do jego mieszkania zastukali Niemcy. Od tej pory Stefan Pytko ukrywał się najpierw w Strużkach, gdzie pracował na tartaku jako inspektor drzewny. W 1942 roku właściciel tego tartaku Sawicki Roman przeniósł go do Turska Małego, gdzie przyjmował drzewo z lasu i spławiał go Wisłą do Sandomierza. Do Pacanowa wrócił w końcu lipca 1944 roku i po paru dniach został wysiedlony do Wolicy. W grudniu 1944 roku wyjechał w powiat lubartowski, gdzie pracował jako nauczyciel. W maju 1945 roku powrócił do Pacanowa, gdzie od czerwca tego roku został ponownie kierownikiem szkoły. We wrześniu 1946 roku wstąpił do PPS. Od IX 1948 roku był zastępcą przewodniczącego struktur gminnych tej partii. W sierpniu 1946 roku Stefan Pytko, już jako kierownik szkoły w Pacanowie, odwiedził w Łubnicach Antoniego Szałacha, byłego burmistrza Pacanowa z okresu wojny. Po długiej rozmowie Szałach wyznał, że jest komendantem tajnej organizacji na powiat Busko, której celem jest walka z obecnym ustrojem. Złożył Stefanowi Pytko propozycję wstąpienia do tej organizacji. Ten po zadaniu kilku pytań zgodził się. W ten sposób wstąpił do organizacji Wolność i Niezawisłość. Jesienią tego roku otrzymał nominację na Komendanta Rejonu Busko.
         Stefan Pytko z nałożonych obowiązków wywiązywał się bardzo dobrze. 30 listopada 1948 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa. W grudniu aresztowano pozostałych członków WiN z gminy Pacanów. 10 czerwca 1949 roku został skazany na dożywocie. Trzy miesiące później wyrok zmieniono na 15 lat więzienia i przepadek mienia. Wyszedł na wolność 3 maja 1955 roku.
Po "odwilży" w 1956 roku Stefan Pytko włączył się ponownie w pracę społeczną na rzecz Pacanowa. Został komendantem OSP. W jej strukturach działał do końca lat 50-tych. Później pracował w ośrodku zdrowia. Zmarł w 1978 roku. Spoczął na cmentarzu w Pacanowie.


     
        Copyright © 2004 by Leszek Belon Wszystkie prawa zastrzeżone.                      Ostatnia aktualizacja strony      do góry
        Code'n design - Konrad Turczyński