Start
 Powrót

    Historia
    Figurki


         Kontakt

Leszek Belon

tel. (0-41) 378-77-18

Jarosław Banasik

tel. (0-41) 37-65-235
e-mail

Gimnazjum nr 1
w Pacanowie


tel. (0-41) 37-65-105
adres: Karska 3
          28-133 Pacanów
e-mail
         Najstarsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1206 roku i zawarta jest w dokumencie wystawionym przez biskupa krakowskiego Pełkę z okazji obdarowana przezeń klasztoru w Busku dziesięcinami z pobliskich wsi, miedzy innymi właśnie z Wójczy. Jan Długosz w "Liber beneficiorum" pisze: "Woycza - miejscowość położona w parafii Biechów; dziedzicami są Jan z Rytwian i Jan Wojszyk z rodziną". Na początku XV w. wieś należała do Biechowskich, w 1508 roku właścicielką była Katarzyna Karska, w 1579 Fryderyk Bonar, później przez kilkadziesiąt lat należała do protestanckich Firlejów. Przed 1618 rokiem został tu założony zbór kalwiński. Zbór został zniszczony w czasie potopu szwedzkiego, ale od 1660 roku protestanci mieli znów kaznodzieję Jana Nerlicha. W 1662 roku dziedziczka Firlejowa przeszła na katolicyzm. W 1699 roku wieś była w posiadaniu hrabiów Tarnowskich, później Szaniawskich. Powstał wtedy tzw. klucz wójczański, który po wielu latach zadecydował o podziale administracyjnym okolic. 4 maja 1794 roku obozowały w Wójczy wojska Tadeusza Kościuszki w marszu na Połaniec. Naczelnik wydał tutaj rozkaz rekrutacji ochotników do wojsk powstańczych z terenów Sandomierszczyzny i rozpoczął pisanie słynnego uniwersału. W 1800 roku właścicielami byli Sołtykowie, starostowie wiśliccy. W 1848 roku J.W. Anastazja Sołtykowa ubezpieczyła obiekty dworskie i kościół w Biechowie. Po roku 1870 powstała gmina Wójcza z siedzibą w Biechowie. Objęła ona teren klucza wójczańskiego i w takim układzie przetrwała do 1948 roku. Wójtem gminy w 1867 roku był niejaki Janiszewski. W 1878 roku S. Kontkiewicz odkrył wyciek ropy naftowej w Wójczy. Opisał go w 1887 roku A. Michalski. W Wójczy istniał Sąd Gminny okręg IV, pod który podlegała również cała ówczesna gmina Pacanów. Tereny te przeszły we władanie Popielów, których gniazdo rodowe znajdowało się w Kurozwękach. Byli oni właścicielami tych terenów do wybuchu II wojny światowej.

Powiększ

Wójcza

Wójcza. Fragment mapy austriackiej z 1804 r.
przedstawiającej tereny dawnej Galicji Zachodniej.        
        Copyright © 2004 by Leszek Belon Wszystkie prawa zastrzeżone.                      Ostatnia aktualizacja strony      do góry
        Code'n design - Konrad Turczyński