Start
 Powrót

    Historia


         Kontakt

Leszek Belon

tel. (0-41) 378-77-18

Jarosław Banasik

tel. (0-41) 37-65-235
e-mail

Gimnazjum nr 1
w Pacanowie


tel. (0-41) 37-65-105
adres: Karska 3
          28-133 Pacanów
e-mail
         Banszowa (Beszowa) biskupia lub Zborów. Tak brzmiały dawne nazwy tej wsi. Istniała wtedy również Beszowa szlachecka (rycerska) - obecnie Beszowa. Zborówek posiada najstarszą z wszystkich miejscowości w gminie metrykę. Wzmiankowany jest przez Jana Długosza w "Rocznikach" pod rokiem 1085. Za czasów Długosza należała do biskupów krakowskich. W spisie poborowym z 1579 roku również figuruje jako własność biskupia. Szkoła parafialna działała tutaj z dużymi przerwami. W 1817 roku nie założono szkoły elementarnej, chociaż protokół z zebrania napisano. W 1827 r. było 28 dymów 148 mieszkańców. W latach 1835-60 dziedzicem Zborówka był niejaki Straszewicz. Po 1870 roku powstała gmina Zborówek w skład której weszły gromady Zborówek, Zborówek Poduchowny, Biskupice, Zalesie, Kocowa. Wieś posiadała kościół drewniany, szkołę początkową, przytułek dla ubogich. Przed ostatnią wojną właścicielami części wsi byli Pileccy, którzy zbudowali na północ od kościoła piętrowy dwór. Zawieruchy wojenne potraktowały kościół nader łaskawie. Pod koniec II wojny zniszczonych zostało wiele gospodarstw i domów. W marcu 1938 roku nowo wybudowanej szkole w Zborówku postanowiono nadać imię marszałka Józefa Piłsudskiego. Jednym z pierwszych nauczycieli był Jan Lewiński.

Powiększ

Zborówek

Zborówek. Fragment mapy austriackiej z 1804 r.
przedstawiającej tereny dawnej Galicji Zachodniej.        
        Copyright © 2004 by Leszek Belon Wszystkie prawa zastrzeżone.                      Ostatnia aktualizacja strony      do góry
        Code'n design - Konrad Turczyński