Powstał Komitet Wyborczy "Przyjazna i Gospodarna Gmina"
2010-09-22 12:59:18

W dniu 9 września 2010 roku zainaugurował działalność Komitet Wyborczy Wyborców "Przyjazna i Gospodarna Gmina". Powstał na bazie porozumienia wójta gminy Wiesława Skopa i większości obecnych radnych Rady Gminy Pacanów.O możliwości przekształcenia się Rady w komitet wyborczy wójta mówiło się już od czerwca 2010r. i nie jest to zaskoczenie zważywszy na fakt ich bardzo dobrej współpracy.

Rada2.jpg

W obecnej radzie wójt posiada formalnie tylko 3 radnych związanych z Polskim Stronnictwem Ludowym (Artur Czub, Stanisław Korbaś i Lucyna Adamczyk). Pozostali startowali w wyborach 2006 roku z 4 konkurencyjnych komitetów wyborczych. Niektórzy samorządowy zdecydowali się na inne rozwiązanie. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Dziekan będzie liderem listy PiS w wyborach do Rady Powiatu, z kandydowania zrezygnował Wiesław Mądry (także PiS), a Krzysztof Eliasz objął obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich.

Rada.jpg 

Komentując powstanie komitetu wójt W.Skop powiedział: "Propozycja przekształcenia się większości Rady Gminy w mój komitet wyborczy to dla mnie zaszczyt! W tej kadencji współpraca ze wszystkimi – podkreślam ze wszystkimi radnymi układała się znakomicie. Znacznie na tym skorzystała gmina i jej wizerunek medialny".

Szefem KWW "Gospodarna Gmina Pacanów" został Kazimierz Zdziebko – sekretarz gminy.
Z komitetu wyborczego wójta w najbliższych wyborach wystartują obecni radni:
Artur Czub – Karsy, Lucyna Adamczyk – Kółko Żabieckie, Stanisław Korbaś – Oblekoń, Robert Cybulski i Bolesław Nega – Pacanów, Jan Matyjas – Rataje Słupskie, Artur Molenda – Słupia, Jan Nowicki – Sroczków, Krzysztof Jankoski – Wójcza, Mirosław Matuszewski – Żabiec. Pozostałe miejsca (na 15 osobową radę) komitet uzupełni w najbliższym czasie.

Przewodniczący Rady Gminy J.Nowicki dodał: "Po latach zaniedbań i sporów nastąpił intensywny rozwój gminy. Gospodarskie podejście rady gminy i wójta pozwoliła na rozpoczęcie szeregu inwestycji na terenie gminy Pacanów dla dobra i wygody jej mieszkańców. Troska radnych i wójta o dalsze kontynuowanie rozpoczętych prac oraz potrzeba dalszych nowych inwestycji by Gmina Pacanów była gminą XXI wieku skłoniło radę i wójta do ponownego startu po mandaty na kolejną kadencje".

Serwis informacyjny UG

http://pacanow.pl/printnews.php?id=7563