Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: czwartek, 18 lipca.
13 czerwca, 2024 (Czytano: 190)

APEL NR 1/24 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie przywrócenia całodobowego dyżuru karetki pogotowia w Pacanowie

Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r,. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z p. zm.) oraz zgodnie § 24, ust. 2, pkt. 4  Statutu Miasta i Gminy Pacanów Rada Miejska w Pacanowie  – apeluje do Wojewody Świętokrzyskiego:

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców Miasta i Gminy Pacanów oraz okolicznych gmin mieszczących się w powiecie buskim oraz staszowskim –  Rada Miejska w Pacanowie w pełni popiera prośby samorządów i mieszkańców i apeluje o przywrócenie całodobowego dyżuru karetki pogotowia  w Pacanowie.

Zgodnie z art. 21, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2008 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym /Dz. U. z 2024 r., poz. 652/ – system Państwowego Ratownictwa Medycznego działa na obszarze województwa na podstawie wojewódzkiego planu działania sporządzanego przez wojewodę. Przy czym plan ten w razie potrzeby podlega aktualizacji.

Działania podejmowane przez samorząd naszej gminy oraz gmin ościennych oraz zbierane podpisy mieszkańców  jednoznacznie potwierdzają potrzebę aktualizacji przedmiotowego Planu i ponownego wprowadzenia całodobowego dyżuru karetki pogotowia w Pacanowie.

Życie i zdrowie ludzkie jest wartością nadrzędną i nie powinno podlegać żadnym ekonomicznym kalkulacjom.

W związku z powyższym apelujemy do Wojewody Świętokrzyskiego o ponowne przeanalizowanie obecnie funkcjonujących rozwiązań w zakresie całodobowego dyżuru karetki pogotowia w Pacanowie z uwzględnieniem potrzeb i interesów mieszkańców.

Burmistrz

/-/mgr inż. Krzysztof Eliasz

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/Artur Czub

Dostępny samorząd