Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: środa, 28 lutego.
9 lutego, 2024 (Czytano: 127)

ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc finansową na inwestycjew zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR – Piotr Żołądek uprzejmie informuje, że zainteresowani inwestowaniem w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego czy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną gospodarstw mogą się starać o przyznanie wsparcia do 23 lutego 2024 r. Pomoc pochodzi z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

O pomoc finansową na inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej mogą się starać wpisani do ewidencji producentów rolnicy, którym została przyznana jednolita płatność obszarowa albo którzy prowadzą gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej (np. uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego). Istotnym do spełnienia warunkiem jest również odbycie szkolenia z zakresu efektywności energetycznej nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku lub zobowiązanie się do ukończenia takiego kursu.

Dofinansowaniem objęte są trzy obszary inwestycyjne:

-A – budowa nowych biogazowni rolniczych:

-B – zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych (o mocy do 50 KW o której mowa
w art. 2 pkt 19 ustawy o OZE) i instalacji do wytwarzania energii cieplnej
z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem):

-C – inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich, np. docieplanie ścian i podłóg:

Wsparcie ma formę refundacji, którą może zostać objętych do 65 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Maksymalna wysokość pomocy:

-dla obszaru A wynosi 1,5 mln zł,

-dla obszarów B i C po 200 tys. zł.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać do 23 lutego 2024 r. wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Więcej informacji na www.gov.pl/arimr

Dostępny samorząd