Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: czwartek, 18 lipca.
2 lutego, 2024 (Czytano: 631)

BURMISTRZ Z WIZYTĄ U WOJEWODY

W dniu 30 stycznia b.r. gospodarz miasta i gminy Wiesław Skop oraz skarbnik Dorota Adamczyk spotkali się w Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach z nowym wojewodą Józefem Brykiem.

Kluczowym punktem wizyty było podpisanie umowy na dofinansowanie rządowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2024.
Dotacja w wysokości 999 tysięcy złotych będzie wykorzystana na pokrycie kosztów modernizacji drogi gminnej Kółko Żabieckie – Komorów o długości 1.8 kilometra. Procedura przetargowa na to zadanie ruszy za kilka dni, zaś wybór wykonawcy przewidziany jest na koniec lutego b.r. Prace budowlane ruszą w okresie lata. Kosztorys inwestycji opiewa na 1.249 miliona złotych. Brakujące środki dołoży budżet gminy.

Przypomnijmy, że na wiosnę b.r. ruszą przebudowy 15 dróg gminnych / poza w/w wymienioną /.
Nowe nawierzchnie asfaltowe powstaną w miejscowościach: Książnice / 2 /, Pacanów /2 /, Zborówek /2/ , Komorów /1/, Żabiec /1/, Wójeczka /1/, Wola Biechowska /1/, Zołcza – Ugory /1/,Trzebica /1/, Karsy Małe /2/ i Sroczków /1/. Wartość tych robót wyniesie 2.960 mln. złotych.
Tym samym samorząd zamelduje mieszkańcom wykonanie w kończącej się kadencji około 30 kilometrów nowych nawierzchni asfaltowych o niebagatelnej wartości niemal 13 milionów złotych.

Także powiat buski zakończy przebudowę ponad 3 – kilometrowego odcinka swej drogi od Słupi/ Żabca po szkołę w Ratajach Słupskich i rozpocznie pilną modernizację ul Karskiej w Pacanowie na całej jej długości.

Spotkanie było też okazja do swobodnej rozmowy z wojewodą J. Brykiem, który pochodzi z miejscowości Pacanówka koło Oleśnicy i podkreślił, że „często odwiedzał „kozi gród” jeszcze jako młody człowiek, także w ostatnich latach zauważał wiele zmian rozwojowych w Pacanowie i okolicy”.
Burmistrz i skarbnik zaprosili wojewodę do złożenia wizyty w Pacanowie w 2024 roku.

Burmistrz z wizytą u wojewody

Burmistrz z wizytą u wojewody

Serwis informacyjny UMiG Pacanów.

Dostępny samorząd