Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: środa, 24 kwietnia.
28 sierpnia, 2023 (Czytano: 415)

Dobre tempo w gminnych inwestycjach!

Zmienna tego lata pogoda /lipiec mokry, sierpień upalny/ nie spowolniła przebiegu inwestycji i remontów w gminie Pacanów. Bez opóźnień jest realizowane  zadanie kanalizacji trzech miejscowości: Książnic, Kars Dużych i Słupi /etap III/. Co prawda wojewódzki konserwator ochrony zabytków wstrzymał prace ziemne w Książnicach na kilka tygodni , ale jego oczekiwania i wymogi zostały sprawnie zrealizowane i roboty wznowiono. Jak już pisaliśmy, wartość  tej inwestycji sięga 11 milionów złotych!

Inwestycje gminne

Nie występują także opóźnienia w realizacji szeroko rozumianej termomodernizacji budynków oświatowych i innych obiektów komunalnych. Ukończono w lipcu ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Żabcu, a zaawansowanie prac na obiekcie strażnicy OSP w Pacanowie przekracza 70 %. W budynku Szkoły Podstawowej w Pacanowie wykonano około 60 % zakresu robót, zaś w Szkole Podstawowej w Ratajach ekipy budowlane zdążyły przed pierwszym dzwonkiem szkolnym w całości z pracami zaplanowanymi do realizacji w roku bieżącym. Natomiast w placówkach oświatowych w Oblekoniu i w Wójczy prace termomodernizacyjne ruszą – zgodnie z harmonogramem , czyli w 2024 roku. Wartość tego projektu wynosi 9 milionów złotych.

Inwestycje gminne

Zaplanowane do wykonania przebudowy dróg gminnych są realizowane bez opóźnień. Gotowe są odcinki dróg asfaltowych w Biechowie, Sroczkowie, Kółku Żabieckim i w Ratajach Karskich, a na realizację czek 1.5 -kilometrowy odcinek drogi Komorów – Kółko Żabieckie. Zgodnie z zawartą umową z firmą „Dylmex” ze Staszowa ma być wykonana jesienią b.r.  . W dniu  25 sierpnia b.r. otwarto także oferty na  przebudowę dwóch dróg : Książnice – Zborówek Nowy i Książnice – Karsy Małe . Najtańszą ofertę złożyła firma „Dylmex” ze Staszowa. Opiewa ona na kwotę około 868 tyś. złotych , a ponieważ gmina pozyskała na to zadanie dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 713 tyś. złotych  z Funduszu Dróg Samorządowych, to zapewne burmistrz i skarbnik  podpiszą niebawem umowę wykonawczą. Łącznie na w/w  przebudowy dróg budżet gminy wyda około 2.4 miliona złotych.

W fazę finalna wchodzą roboty przy budowie nowoczesnego parkingu w sąsiedztwie ECB i zaplecza sanitarno – socjalnego  na stadionie piłkarskim GLKS „Zorza – Tempo” Pacanów. W odniesieniu do tych  inwestycji gmina przeznaczyła na ich wykonanie  sporą kwotę 3.1 milina złotych / w tym mieści się dofinansowanie rządowe z Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych i Ministerstwa Sportu oraz  w ramach tzw. subwencji inwestycyjnej na sumę około  900 tyś. zł.

Łącznie do końca 2024 roku gmina Pacanów wyda na powyższy , ambitny program inwestycji i remontów  25.5 miliona złotych! Jednakże warto zaznaczyć , ze w tej niebagatelnej kwocie mieści się wsparcie rządowe na poziomie 18.750 milina złotych ! udzielone w ramach Programu „Polski Ład” ,  z Funduszu Dróg Samorządowych i innych funduszy celowych. Różnicę pokrywa lokalny samorząd  z własnego budżetu.

„….mamy jako samorząd cichą nadzieję, że jeszcze w tym roku otrzymamy kolejne wsparcie z budżetu państwa na kontynuację zadań inwestycyjno – remontowych, przede wszystkim kanalizacyjnych i drogowych. Jeśli się tak stanie, to poinformujemy mieszkańców o tym które miejscowości zostaną objęte inwestycjami  zgodnie z realizowana od lat zasadą zrównoważonego rozwoju gminy” – powiedział burmistrz Wiesław Skop.

Serwis informacyjny UMiG

Dostępny samorząd