Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: środa, 24 kwietnia.
15 listopada, 2023 (Czytano: 178)

Dziecięca Rada Programowa – rekrutacja

Dziecięca rada programowa

Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie do 30 listopada 2023 r. przeprowadzi rekrutację dotyczącą naboru do Dziecięcej Rady Programowej i wyłoni 12-osobowy zespół najzdolniejszych uczniów z całej Polski w wieku 9-14 lat. Pod uwagę będą brane wysokie wyniki w nauce (tj. średnia ocen co najmniej 4,5), a także szczególne osiągnięcia i zainteresowania oraz wykazywana aktywność.

Rada będzie powołana na okres 12 miesięcy, a jej członkowie będą mieli możliwość wypowiadania się na temat działań programowych i inwestycyjnych Europejskiego Centrum Bajki. Wyłonione zostaną najzdolniejsze i najbardziej utalentowane dzieci, które będą mieć  możliwość realnego wpływu na działalność naszej instytucji.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur najzdolniejszych uczniów do Dziecięcej Rady Programowej. W zgłoszeniu proszę podać średnią ocen, opisać szczególne osiągnięcia oraz zainteresowania, a także załączyć skany: ostatniego świadectwa oraz dyplomów. Zapraszamy też do zgłaszania kandydatur uczniów ze szkół typu Montessori i Waldorfskich. W przypadku takich zgłoszeń proszę opisać zainteresowania i uzdolnienia kandydata. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny!

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka
w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów lub na e-mail: oferta@centrumbajki.pl

Osoba do kontaktu: Beata Krokosz-Furman, tel. 504 532 429

Regulamin

Karta zgłoszenia

Dostępny samorząd