Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: czwartek, 18 lipca.
11 września, 2023 (Czytano: 593)

Gmina Pacanów niezmiennie blokuje poldery zalewowe

Po dwuletniej przerwie „Wody Polskie” znów analizują możliwości wdrażania Programu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu „Górnej Wisły”. Po krytyce jaka spotkała wymienioną instytucję za próby forsowania idei polderów zalewowych w obszarach gęstej zabudowy i intensywnej gospodarki rolnej „Wody Polskie” zmieniły strategię. Wszelkie działania wokół programu ochrony przeciwpowodziowej mają być w przyszłości podejmowane w ścisłym porozumieniu z lokalnymi samorządami i mieszkańcami terenów zagrożonych powodziami i z uwzględnieniem ich opinii czy protestów. Niezależnie od tych intencji Gmina Pacanów podtrzymuje niezmiennie swoje stanowisko wyrażone w 2021 roku. Opiera się ono na całkowitej negacji pomysłu budowy polderów zalewowych wzdłuż lewego wału Wisły w obszarze kilkunastu miejscowości od granicy z gminą Nowy Korczyn do gminy Łubnice.  Identyczne stanowisko zajęli w tej kwestii nasi sąsiedzi (Nowy Korczyn i Łubnice).

Burmistrz i Rada Miejska w Pacanowie proponują w miejsce polderów:

–  usunięcia zakrzaczeń i drzewostanu w międzywalu „Wisły”, które hamują spływ wód powodziowych i podnoszą ich poziom;

– zmodernizowanie wałów wiślanych poprzez usunięcie obniżeń i przecieków oraz odbudowanie tzw. stopy wału od strony koryta rzeki;

– obwałowanie i poszerzenie koryta Kanału Strumień na odcinku od Świniar do Kars Małych.

Urząd Miasta i Gminy Pacanów będzie monitorował wszelkie kroki podejmowane na tej płaszczyźnie przez „Wody Polskie” i informował mieszkańców „Powiśla oraz miejscowości usytuowanych wzdłuż Kanału „Strumień” o spływających informacjach i wszelkich działaniach strony rządowej w tej ważnej sprawie.

Powódź

/Serwis Informacyjny UMiG/

Dostępny samorząd