Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: czwartek, 23 maja.
22 września, 2023 (Czytano: 650)

Gmina Pacanów pozyskała kolejne dofinansowanie rządowe!  Skorzystają: zabytki kościelne i infrastruktura sportowa!

W ostatnim czasie pacanowski samorząd pozyskał kolejne wsparcie rządowe w ramach „Polskiego Ładu” i z budżetu Ministerstwa Sportu.

W pierwszym przypadku dofinansowanie w kwocie 245 tyś PLN  jest przeznaczone na prace remontowe i konserwatorskie w zabytkowym kościele parafialnym w Zborówku  oraz 333 tyś. PLN na odnowienie trzech zabytkowych kapliczek  usytuowanych na terenie Parafii  Biechów . Jak nas poinformował administrator  Parafii Zborówek – ksiądz Paweł Staroszczyk  „….. mamy już kompletną dokumentacje projektową zadania wraz ze wszystkimi uzgodnieniami  z wojewódzkim konserwatorem ochrony zabytków w Kielcach.  Za otrzymane wsparcie wykonamy spory zakres prac budowlanych, m.in.: odwodnienie kościoła . Rada Miejska w Pacanowie wprowadziła dofinansowanie do tegorocznego budżetu na wniosek burmistrza w nadzwyczajnym  trybie, co pozwoli przyspieszyć procedurę wyboru wykonawcy prac. Chciałbym większość   z nich zrealizować jeszcze w tym roku , jeśli pozwoli na to pogoda..”

Gmina przekaże po zakończeniu robót dotację w kwocie 245 tyś. złotych  na rachunek bankowy parafii w Zborówku, a następnie rozliczy się finansowo z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który obsługuje „Polski Ład”. Natomiast prace przy renowacji kapliczek w Parafii Biechów ruszą w 2024 roku.

W połowie września  gmina otrzymała także informacje z Ministerstwa Sportu o przyznaniu dotacji w kwocie  667 tyś. złotych w programie „Sportowa Polska” na budowę dwóch boisk sportowych przy szkole podstawowej w Pacanowie .  O wykonanie tej infrastruktury sportowej mocno zabiegali rodzice, dyrekcja i nauczyciele szkoły. Należy bowiem zaznaczyć , że poprzednie boiska / trawiaste i asfaltowe / zostały w latach 2018- 2019 zabrane pod budowę nowoczesnego przedszkola.  Burmistrz W. Skop  w tamtym czasie solennie obiecał , że tego problemu nie pozostawi bez właściwego załatwienia. 

Przedszkole w Pacanowie

Budowa nowoczesnego przedszkola zajęła dwa boiska przyszkolne

Przyznana dotacja , to 50 % kosztów realizacji budowy / określonych w kosztorysach /. Przetarg pokaże  ile w rzeczywistości  trzeba będzie zapłacić wykonawcy. Pierwsze prace budowlane ruszą zapewne na wiosnę 2024 roku. 

W tej przestrzeni szkolnej w Pacanowie powstaną nowe boiska sportowe

W dniu 22 września b.r. Poseł na Sejm R.P. Michał Cieślak  goszcząc w pacanowskiej szkole , przekazał na ręce burmistrza Wiesława Skopa promesę  rządową  na pokrycie części kosztów budowy boisk.  Przekazał także laptopy dla uczniów klas czwartych z terenu naszej gminy, zakupione ze środków budżetowych Ministerstwa  Edukacji Narodowej. Łącznie otrzymało je 52 uczniów  ze szkół z  Pacanowa, Rataj Słupskich, Oblekonia i Wójczy.  W spotkaniu brali udział dyrektorzy placówek, nauczyciele , rodzice  i radni Rady Miejskiej z jej przewodniczącym Arturem Czubem.  Należy podkreślić, że wspomniany Poseł jest od kilku lat mocno zaangażowany w  sprawy inwestycyjno – remontowe ziemi pacanowskiej, przyczyniając się walnie do pozyskania przez gminę niebagatelnej kwoty ponad 26 milionów rządowego wsparcia w ramach krajowego programu „Polski Ład” , innych projektów i z budżetu Ministerstwa Sportu.

Serwis Informacyjny UMiG Pacanów

Dostępny samorząd