Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: niedziela, 23 czerwca.
22 maja, 2024 (Czytano: 239)

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Pacanów dotycząca ekspozycji produktów i towarów, ogródków gastronomicznych, reklam, obiektów budowlanych w pasach drogowych

Pacanów 15.05.2024 r.
Znak: IGPM.7021.32.2024.dr

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie gminy Pacanów

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21marca 1985 r o drogach publicznych ( Dz. U. z 2024 poz. 320 ) Urząd Miasta i Gminy Pacanów przypomina o obowiązku uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego w celach niezwiązanych potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. ekspozycji produktów i towarów, ogródków gastronomicznych, reklam, obiektów budowlanych w pasach drogowych dróg publicznych na terenie gminy Pacanów.
Zgodnie z uchwałą nr XVIII/108/20 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 11.02.2020r stawka za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie gminy Pacanów na cele niezwiązane z budową , przebudową , remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na dobę wynoszą:
1.Za zajęcie 1m² powierzchni jezdni:
a)Przy zajęciu jezdni do 20% szerokości jezdni włącznie – 4,00 zł
b)Przy zajęciu jezdni powyżej 20% do szerokości 50% szerokości włącznie – 5,00zł
c)Przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitej zajęcia jezdni – 9,00zł
2.Za zajęcie 1m² poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych- 3,00 zł.

Wnioski należy składać w UMIG Pacanów , referat IGPM , piętro II , pok. 207 z 1-miesięcznym wyprzedzeniem.

BURMISTRZ
/-/ mgr inż. Krzysztof Eliasz

Dostępny samorząd