Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: czwartek, 23 maja.
12 lutego, 2024 (Czytano: 661)

Informacja MGOPS w Pacanowie dotycząca dodatku osłonowego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie realizuje w 2024 r. świadczenie pn: dodatek osłonowy

Wprowadzony zmianą do ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym

Rząd wprowadził dodatek osłonowy jako jednorazową pomoc finansową. Świadczenie ma też inną nazwę – dodatek inflacyjny. Pomoc ma chociaż częściowo zrekompensować koszty energii, gazu i żywności, poniesione przez mniej  zamożne gospodarstwa domowe. O świadczenie mogą wnioskować osoby, osiągające określone dochody. o dodatku osłonowym możne gospodarstwa domowe. O świadczenie mogą wnioskować osoby, osiągające określone dochody.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku. Jako podstawę do stwierdzenia prawa do dodatku przyjęto w uproszczeniu dochód, osiągany na rękę, czyli netto.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

-jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 2100 złotych,

-gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

-gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,

-gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania. Jeśli lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to dodatek osłonowy przysługuje w wyższej wysokości.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wniosek można złożyć pisemnie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pacanowie ul. Rynek 15 pok. Nr 3, 4, 5 lub 1 albo 113 w godzinach 7.00 do 15.00.

Można również poprzez ePUAP na adres: /ops-pacanow/SkrytkaESP lub  /758oq3xsuk/skrytka lub /758oq3xsuk/SkrytkaESP

Wypłata dodatku osłonowego może być możliwa zarówno poprzez przelew bankowy, jak i poprzez wypłatę czekiem.

Co, jeśli przekroczę kryterium dochodowe?

W przypadku przekroczenia wymaganego progu dochodowego będzie stosowana zasada złotówka za złotówkę. To oznacza, że świadczenie będzie wypłacane w kwocie pomniejszonej o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłaty dodatku osłonowego wyniesie 20 złotych.

Czy każdy członek rodziny może ubiegać się o dodatek?

Nie. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy (zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o dodatku osłonowym).

Nie wyklucza to możliwości przyznania dodatku osłonowego więcej niż jednemu mieszkańcowi danego budynku. Jeden budynek może bowiem być zamieszkiwany przez więcej niż jedno gospodarstwo domowe (zarówno wieloosobowe, jak i jednoosobowe).

Kierownik MGOPS

E Wojniak

Dostępny samorząd