Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: poniedziałek, 22 kwietnia.
12 stycznia, 2024 (Czytano: 574)

Kalejdoskop wydarzeń gminnych!

Sporo ciekawych wydarzeń miało miejsce w pierwszej połowie stycznia bieżącego roku.

OBRADOWALI LUDOWCY ZIEMI PACANOWSKIEJ

            W dniu 7 stycznia na noworocznym spotkaniu zebrały się gremia kierownicze organizacji miejsko-gminnej Polskiego Stronnictwa Ludowego w Pacanowie. W miłej, świątecznej atmosferze podsumowano wydarzenia 2023 roku oraz omówiono przygotowania do wyborów samorządowych i do euro wyborów w 2024 roku. W spotkaniu wzięli udział członkowie zarządu miejsko-gminnego PSL, komisji rewizyjnej, prezesi kół terenowych, radni i sołtysi -członkowie stronnictwa. Byli obecni: starosta buski i zarazem prezes powiatowy PSL Jerzy Kolarz, były poseł na sejm RP i kandydat do sejmiku województwa świętokrzyskiego Krystian Jarubas , członek zarządu powiatu Jerzy Kordos, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek i jego zastępca Krzysztof Eliasz oraz przewodniczący Rady Miejskiej Artur Czub. Spotkanie prowadził prezes zarządu miejsko-gminnego PSL i zarazem burmistrz Wiesław Skop. Były podziękowania dla Andrzeja Gądka z racji jego zaangażowania w rozwój Gminy Pacanów i zakończenia działalności w samorządzie powiatowym. Powszechnie znany i szanowany samorządowiec zamierza bowiem ubiegać się o stanowisko wójta gminy Solec-Zdrój . Przewodniczący Rady Miejskiej A. Czub podziękował również Krzysztofowi Eliaszowi za wieloletnią pracę samorządowca powiatowego. Jak już wiadomo oficjalnie będzie on startował w najbliższych wyborach samorządowych jako kandydat na burmistrza Pacanowa.

O zakończeniu swojej 17-letniej misji gospodarza Gminy Pacanów poinformował zebranych w dłuższym wystąpieniu  Wiesław Skop, który zamierza ubiegać się o mandat radnego powiatowego.

Do późnych godzin wieczornych podtrzymywano wieloletnią tradycję noworocznej biesiady, przeplatanej dyskursem o aktualnych wydarzeniach w kraju i w gminie.

KOLEJNE  FUNDUSZE UNIJNE Z LGD  „KRÓLEWSKIE  PONIDZIE”

W dniu 9 stycznia b.r. w zamku w Stopnicy odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie realizacji  strategii Lokalnych Grup Działania, w tym LGD ,,Królewskie Ponidzie”, skupiającej 8 gmin powiatu buskiego.

Urząd Marszałkowski reprezentował Andrzej Bętkowski i członek zarządu Marek Jońca. były obecne zarządy wszystkich LGD z województwa świętokrzyskiego oraz wójtowie i burmistrzowie gmin. 

Na teren działania LGD ,,Królewskie Ponidzie” przypada do podziału na 8 gmin ponad 2.6 mln euro ( ponad 11 mln złotych).

Środki te będą podzielone według liczby mieszkańców każdej gminy.  W odniesieniu do miasta i gminy Pacanów dofinansowanie (około 500 tys. PLN) będzie przeznaczone na projekt ,,Smart Village” (inteligentne wioski), czyli na zakup, posadowienie i wyposażenie nowoczesnej świetlicy kontenerowej dla m. Zborówek Nowy.

Działa tam od kilku lat bardzo prężnie Koło Gospodyń Wiejskich, jednak nie ma ono warunków lokalowych do ,,rozwinięcia skrzydeł”.

W uroczystości brali udział burmistrz Wiesław Skop i członek zarządu LGD Kazimierz Zdziebko.

      

  

  OBRADOWAŁ  ZARZĄD  MIEJSKO – GMINNY  ZWIĄZKU  OSP

W drugim tygodniu stycznia b.r. obradował  na pierwszym swoim posiedzeniu w nowym roku zarząd miejsko gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Pacanowie. Obradom przewodniczył prezes zarządu, a zarazem burmistrz Wiesław Skop.

Przeanalizowano budżet 11 jednostek OSP działających na terenie gminy, wyodrębniony w budżecie samorządowym na kwotę około 300 tysięcy złotych, oraz potrzeby remontowe i sprzętowe niektórych jednostek strażackich.

Ustalony został harmonogram zebrań sprawozdawczych  w jednostkach . Odbędą się one w okresie od 20 stycznia do 16 marca b.r. . Burmistrz podsumował swoje działania  w obszarze funkcjonowania straży pożarnych naszej gminy w przeciągu ostatnich 17 lat. Podziękował przy tym zebranym druhom za owocną, konstruktywną współpracę.

„ Dziękuję Wam za wsparcie, za okazywane zrozumienie dla moich działań, czasami za okazywaną cierpliwość. Straże pożarne były i są dla mnie „drugim moim domem” . Razem osiągnęliśmy sporo! Jako prezes naszej prężnej organizacji dołożę wszelkich starań, by współpraca z przyszłym burmistrzem układała się jak najlepiej”-  zakończył emocjonalnie swoje podsumowanie .

                     

     25  LAT  DZIAŁALNOŚCI  DPS   RATAJE SŁUPSKIE!

W podniosłej atmosferze przebiegała uroczystość 25 – lecia działalności Domu Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich , jaka odbyła się 11 stycznia b.r.

Przybył na nią tłum  rozlicznych gości. Uroczystą mszę świętą celebrował sam ordynariusz diecezji kieleckiej  biskup  Jan Piotrowski w asyście księży : Tomasza Grajdka – proboszcza parafii Rataje i Stanisława Słowika – dyrektora świętokrzyskiego „Caritas”.  W dalszej części  nie zabrakło wspomnień, pięknych życzeń  i gratulacji. Wśród gości oficjalnych pojawili się przedstawiciele samorządu powiatowego: Andrzej Gądek – przewodniczący Rady Powiatu Busko – Zdrój, Krzysztof Eliasz –  Jego zastępca i Jerzy Kordos – członek zarządu powiatu. Obecny był burmistrz m.i g. Pacanów Wiesław Skop,  radni Jan Matyjas i Robert Gwóźdź, kierownicy Domów Pomocy Społecznej  i Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu, siostry zakonne i wszyscy pensjonariusze.

W roli współprowadzących wystąpili : ksiądz dyrektor St. Słowik i Witold Krawczyk –  kierownik DPS – u w Ratajach Słupskich, który kieruje nieprzerwanie placówką ponad 20 lat!

W zwięzłej prezentacji zaprezentowano najważniejsze momenty z działalności placówki. Goście z uznaniem odnosili się do roli i osiągnięć DPS – u na przestrzeni 25 lat jej funkcjonowania. Zebrani obejrzeli także ciekawą część artystyczną o charakterze jasełkowym.

Po zakończeniu uroczystości prowadzący zaprosili na uroczysty obiad. Niewątpliwe było to wydarzenie, które na długu zapadnie w pamięci jego uczestników.

Serwis Informacyjny UMiG Pacanów

Zdjęcia: R. Gwóźdź

Dostępny samorząd