Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: poniedziałek, 22 kwietnia.
26 czerwca, 2023 (Czytano: 468)

Kolejny rok szkolny zakończony! Czas pożegnań i wyróżnień!

W miłej atmosferze gminne placówki edukacyjne kończyły 22 i 23 czerwca 2023 roku rok szkolny.

Rok trudny, naznaczony łapaniem równowagi edukacyjnej po pandemii. Jednak ten trudny egzamin zdali wszyscy, personel pedagogiczny i obsługowy szkół i przedszkoli, rodzice i uczniowie przy zaangażowaniu samorządu i przyjaciół oświaty.  W szkołach i placówkach przedszkolnych gościli: burmistrz Wiesław Skop i przewodniczący Rady Miejskiej Artur Czub, a w Oblekoniu także prezes Fundacji im Zofii i Władysława Pokusów Stefan Rachwalski.  Towarzyszyli im radni z poszczególnych okręgów.  Samorządowcy podziękowali wszystkim partnerom procesu edukacyjnego za wysiłki świadczone w roku szkolnym 2022/2023.  W Szkole Podstawowej w Pacanowie dodatkowo pogratulowali dyrekcji i uczniom wieloletniego zaangażowania w realizację europejskiego programu edukacyjnego pod nazwą ,,Erasmus +”.   Wyróżnili także najlepszych uczniów listami gratulacyjnymi i nagrodami książkowymi.  Pożegnano przede wszystkim 8 klasy. Były wzruszające chwile, łzy rozstania z ulubionymi nauczycielami i kolegami /koleżankami z klasy. Samorządowcy w obecności rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi pożegnali Panią Zdzisławę Belon – dyrektora Samorządowego Przedszkola w Pacanowie odchodzącego na emeryturę po 20 latach kierowania tą placówką!  Równocześnie burmistrz wręczył Pani Ewie Kapusta nominacje na to stanowisko na kolejne pięć lat (po wygraniu konkursu).   Były podziękowania od rodziców i od pracowników przedszkola pojawiły się także łezki w oczach … Specjalne wyróżnienia od burmistrza za bardzo wysokie wyniki w nauce, zaangażowanie w działalność szkoły, godne i reprezentowanie w konkursach i olimpiadach oraz tytuł najlepszego ucznia roku szkolnego 2022/2023 otrzymali uczniowie:

1. Martyna Nowicka

2. Katarzyna Szczepaniak

3. Tomasz Poniewierski

4. Maja Widz

Za zbliżone wyniki w nauce, godną postawę ucznia oraz zaangażowanie w działalność swych szkół wyróżnienia z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej odebrali następujący uczniowie:

1. Amelia Mierzwa

2. Wiktoria Kuźnia

3. Piotr Czapla

4. Michał Grzesik

Burmistrz Wiesław Skop i przewodniczący Rady Miejskiej Artur Czub przekazali rodzicom uczniów i nauczycielom dobrej wiadomości dotyczące pilnych remontów placówka szkolnych.  Oto bowiem samorząd pozyskał sześć i pół miliona złotych rządowego wsparcia w ramach polskiego ładu  na pokrycie kosztów prac termomodernizacyjnych i innych koniecznych remontów.  Zakończono już procedury przetargowe i podpisano umowę z generalnym wykonawcą kompleksowej termomodernizacji wszystkich obiektów szkolnych i jednego przedszkolnego w: Pacanowie, Ratajach Słupskich, Oblekoniu i Wójczy.  Samorządowcy podziękowali nauczycielom i pracownikom oświaty za zaangażowanie w proces dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy oraz osiągnięte wyniki. Wiele ciepłych słów skierowali do rodziców.

 ,,… Jesteście sprawdzonymi i twórczymi partnerami procesu edukacyjnego, przyjaciółmi szkoły i samorządu. Dzięki Waszej pomocy  łatwiej nam przezwyciężać wszelkie trudności w codziennym funkcjonowaniu placówek oświatowych”-  komplementowali przedstawiciele samorządu.

W Oblekoniu kontestowano wizytę składaną każdego roku przez prezesa Stefana Rachwalskiego, przyjaciela i opiekuna szkoły który zawsze przybywa z licznymi prezentami i doposaża placówkę w nowoczesnym sprzęt dydaktyczny i meble.  W czasie uroczystego zakończenia roku burmistrz Wiesław Skop wręczył także nominację na stanowisko dyrektora placówki Pani Jolancie Rogala, która pełniła tymczasowo te obowiązki w roku szkolnym 2022 /2023.  Zatem teraz przed środowiskiem oświaty pełnia wakacji. Niech będą one bezpieczne dla uczniów i radosne dla rodziców, cieszących się przez ponad dwa miesiące z codziennej obecności swoich pociech przy swoim boku. 

Serwis Informacyjny UMiG

Zdjęcia Robert Gwóźdź

Dostępny samorząd