Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: poniedziałek, 22 kwietnia.
3 lipca, 2023 (Czytano: 480)

Kontrola segregacji odpadów komunalnych

Urząd Miasta i Gminy informuje, że od 1 lipca 2023 roku rozpoczną się kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych. Pracownicy Urzędu będą sprawdzać czy w pojemnikach na odpady zmieszane, nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce m.in szkło, papier, plastik, metal, przeterminowane leki, odpady ulegające biodegradacji, odpady budowlane.

Główną przyczyną podjęcia powyższych działań jest znaczący wzrost strumienia odpadów niesegregowanych na terenie Miasta i Gminy Pacanów.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w celu nałożenia opłaty podwyższonej za brak segregacji. Opłata wynosi 46,20 zł za osobę za miesiąc.

Przypominamy, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest obecnie obowiązkowa.

Dostępny samorząd