Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: czwartek, 23 maja.
14 maja, 2024 (Czytano: 551)

KONTROLE SZAMB – Pozostałe miejscowości

W związku z przepisami art. 6 ust. 5a oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 roku Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024r. poz. 339 ze zm.) i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Ustawa prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024, poz.54 ze zm.) oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy nr 144/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. wzywa się właścicieli nieruchomości położonych na terenie miejscowości: Zborówek, Zborówek Nowy, Biskupice, Sroczków, Kwasów, Oblekoń, Słupia do okazania następujących dokumentów za okres ostatnich 12 miesięcy:

-Umowy na wywóz nieczystości ciekłych

-Dowodów uiszczenia opłat wywozu nieczystości ciekłych.

Dokumenty powinny zostać okazane osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów pok. nr 206 w terminie 20 maj – 7 czerwiec 2024.

Mieszkańcy miejscowości skanalizowanych, którzy nie są podpięci do kanalizacji również są zobowiązani do okazania umów na wywóz nieczystości i dowodów uiszczania opłat.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, nie posiadają faktur potwierdzających wywóz nieczystości powinni to uczynić jak najszybciej.

U mieszkańców, którzy nie stawią się w urzędzie w wyznaczonym terminie, zostanie przeprowadzona kontrola na nieruchomości.

Dostępny samorząd