Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: czwartek, 23 maja.
13 listopada, 2023 (Czytano: 683)

„Laury Pacanowskie” wręczone!

Z okazji Święta Niepodległości kapituła wyróżnienia „Laur Pacanowski” ustaliła laureatów i przyznała tytuły osobom zaangażowanym w działalność na rzecz lokalnego środowiska.

Członkowie kapituły w składzie:

Wiesław Skop – przewodniczący

Kazimierz Zdziebko – członek

Artur Czub – członek

Ewa Jamińska – członek

Krzysztof  Eliasz – członek

Stanisław  Korbaś – członek

Zdzisław  Wróbel – członek

postanowili przyznać statuetkę i tytuł „Talent Roku 2023”  Kamilowi Czapla – aktualnie uczniowi III klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju. Uznanie kapituły wzbudziły liczne sukcesy w/w laureata w olimpiadach i konkursach przedmiotowych osiągane w 2023 r. na szczeblu wojewódzkim i krajowym oraz wysoka średnia wyników nauki.

W kategorii „Sukces zawodowy 2023” laur otrzymała Małgorzata Stańczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie

Tytuł przyznano za wieloletnią wymianę międzynarodową uczniów, realizowaną w ramach popularnego programu „Erasmus+”, osiągane na tej płaszczyźnie sukcesy oraz za wdrażanie nowatorskich metod nauczania w Szkole Podstawowej w Pacanowie.

W kategorii „Działalność pozarządowa i charytatywna 2023” Beata  Mietłowska– prezes zarządu Stowarzyszenia „Nadwiślanki”  z Rataj Słupskich

 Za wieloletnie działania na rzecz szeroko rozumianej integracji lokalnego środowiska, cykliczne organizowanie wydarzeń kulturalno – rekreacyjnych oraz wzorową współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i samorządem gminy Pacanów.

W kategorii „Przyjaciel Miasta i Gminy Pacanów” laur specjalny i tytuł „Przyjaciela miasta i gminy Pacanów” otrzymał Marek Wieczorek – właściciel firmy „Vitalpol” z m. Świniary (gmina Solec-Zdrój) za wielopłaszczyznowe wspieranie rozwoju ziemi pacanowskiej, otwartość na potrzeby i problemy jej mieszkańców oraz za konstruktywną współpracę z samorządem gminy Pacanów.

Kapituła przyznała także 3 wyróżnienia specjalne.  Otrzymały je następujące osoby:

Oliwia  Kwas – uczennica III Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju  za wysokie wyniki w nauce, udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz za godne reprezentowanie miasta i gminy Pacanów w 2023 r.

Koło Gospodyń Wiejskich w Zborówku Nowym –  za inspirowanie i skuteczną realizację nietuzinkowych projektów, pozyskiwanie znaczących środków finansowych poza budżetem gminy Pacanów, konsekwentne reagowanie na potrzeby seniorów i konstruktywne partnerstwo  z samorządem gminy.

Krzysztof Czerwiec – prezes Zarządu Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju – za skuteczne działania na rzecz modernizacji oddziału Banku w Pacanowie, znaczącą poprawę obsługi petentów, profesjonalną współpracę z samorządem miasta i gminy Pacanów oraz za finansowe wspieranie inicjatyw kulturalno – rekreacyjnych na terenie gminy.

Laury Pacanowskie wręczone

/Serwis Informacyjny UMiG/

Dostępny samorząd