Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: środa, 24 kwietnia.
28 sierpnia, 2023 (Czytano: 497)

Nowy samochód bojowy dla OSP Oblekoń!

Miniony weekend /26 -27 sierpnia /skupił uwagę mediów i wielu mieszkańców na Oblekoniu, gdzie  w ostatni weekend sierpnia działo się wiele! Najpierw w  sobotę wczesnym popołudniem druhowie strażacy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Oblekoniu , delegacje  pozostałych  gminnych  straży pożarnych i  kilku spoza gminy, liczni goście i samorządowcy spotkali się , by  fetować przekazanie nowoczesnego samochodu bojowego. Uroczystość tą rozpoczęła msza święta odprawiona przez księży proboszczów Lucjana Sańprucha i kapelana gminnego pożarnictwa Kajetana Burzyńskiego w intencji  jednostki oblekońskiej.  Po niej kolumna marszowa ze sztandarami , goście i pojazdy strażackie przemieściły się na plac przy remizie, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Meldunek o gotowości do jej rozpoczęcia złożył komendantowi wojewódzkiemu PSP brygadierowi Arturowi Brachowiczowi  naczelnik jednostki druh  Krzysztof Pisarczyk. Przy dźwiękach hymnu państwowego poczet flagowy wciągnął flagę państwową na maszt,  Po oficjalnym powitaniu  gości dokonanym przez burmistrza miasta i gminy Pacanów Wiesława Skopa oraz prezesa jednostki OSP druha Stanisława Korbasia  odbyła się ceremonia poświęcenia samochodu , którego dokonał kapelan gminnego pożarnictwa ksiądz proboszcz Parafii Biechów Kajetan Burzyński.  Przekazania kluczyków oraz dokumentów, dokonali komendanci: wojewódzki A. Brachowicz , powiatowy Grzegorz Karwat oraz burmistrz miasta i gminy W. Skop i przewodniczący rady Miejskiej w Pacanowie Artur Czub a odebrali je druhowie  K. Pisarczyk i Robert Pawelec. W tym elemencie ceremoniału towarzyszył wręczającym przedstawiciel Dyrektora Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach Józef Zuwała. Odbierający  uruchomili pojazd przy dźwiękach sygnałów alarmowych i mocnych oklaskach zgromadzonych. Ta część uroczystości odbywała się w strugach deszczu, który uczestnicy uroczystości zapewne przyjęli z ulgą po kilkudniowych upałach. Jednak prowadzący spotkanie zdecydowali o przeniesieniu dalszej części uroczystości pod dach.  Następnie honorowi goście zabierali głos podsumowując złożoną i trwająca w czasie procedurę pozyskiwania funduszy na zakup samochodu. Nie mogło w tej części zabraknąć  oczywistych gratulacji i życzeń. Warto  zaznaczyć, że zakup ten kosztował  1.070 mln. złotych!  Na kwotę tą złożyło się  465 tysięcy złotych dofinansowania rządowego, 40 tysięcy wsparcia z budżetu marszałka województwa i 565 tysięcy złotych z budżetu miasta i gminy Pacanów.

„To jest bardzo dobry dzień dla druhów z Oblekonia! Cieszę się, że mogłem pomóc w tak ważnej sprawie zakupu samochodu. Rząd wspiera nie tylko takie inicjatywy . Chciałbym zaznaczyć, że  gmina Pacanów w ciągu dwóch ostatnich lat pozyskała ponad 27 milionów złotych wsparcia z budżetu państwa na lokalne inwestycje. Jestem do dyspozycji samorządu i mieszkańców” –  powiedział   poseł Michał Cieślak

Z gratulacjami dla jednostki pośpieszyli: Jerzy Kolarz – starosta buski i zarazem prezes powiatowy Związku OSP, przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Gądek i jego zastępca Krzysztof Eliasz. Wiele ciepłych słów pod adresem druhów strażaków z Oblekonia oraz burmistrza i Rady Miejskiej w Pacanowie skierował także komendant wojewódzki PSP w Kielcach A. Brachowicz, który był mocno zaangażowany w całą procedurę zakupu samochodu. W podobnym tonie wypowiadali się: wspomniany przedstawiciel WFOŚ w Kielcach J. Zuwała i reprezentujący eurodeputowanego Adama Jarubasa były Poseł na Sejm RP i zarazem kandydat w nadchodzących wyborach Krystian Jarubas.  Przedstawiciele: Posłanki na Sejm Agaty Wojtyszek i Marszałka Województwa Andrzeja Bętkowskiego odczytali specjalne listy gratulacyjne. W imieniu Radnych Rady Miejskiej w Pacanowie stosowne życzenia i gratulacje złożył jej przewodniczący Artur Czub.

„dzisiejszy dzień jest klamrą spinającą wieloletnie wysiłki samorządu gminy Pacanów  w obszarze unowocześnienia i doposażenia wszystkich jedenastu jednostek OSP, w szczególności  tych trzech , które działają w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego!  Zapoczątkowany w 2017 roku proces wymiany samochodów klasy średniej w Pacanowie i w Ratajach , dziś dobiega końca. Druhowie  z Oblekonia , którzy o ten sprzęt mocno zabiegali i o nim marzyli , mają dziś powód do uzasadnionej satysfakcji. To także dobry moment, by powiedzieć, że samorząd gminy dotrzymał w tym zakresie danego słowa! Dziękujemy naszym partnerom z Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Urzędu  Marszałkowskiego  w Kielcach za wszelką pomoc, od tej finansowej począwszy na doradztwie skończywszy. Dziękuję także wszystkim Radnym Rady Miejskiej w Pacanowie za jednomyślność w obszarze dofinansowania projektu i wspieranie mnie w pokonywaniu procedur” – powiedział burmistrz W. Skop.

Wzruszenia nie krył  prezes jednostki : „Dziękuję  po wielokroć wszystkim , którzy przyczynili się do realizacji zakupu samochodu. …Ja jeszcze nie wierzę, że to się stało i oglądam się w kierunku samochodu , czy to nie sen… Dla nas  druhów to spełnienie marzeń i podziękowanie za lata starań” – powiedział  Stanisław Korbaś.

Wszyscy , którzy czynnie wspierali realizacje projektu zakupu otrzymali z rąk burmistrza i prezesa jednostki w Oblekoniu  gustowne podziękowania. Dwaj druhowie strażacy z jednostki OSP Grabowica Płachta Zdzisław i Kucemba Marian odebrali  w czasie uroczystości  „Odznaki za wysługę lat”.  Po zakończeniu części oficjalnej gospodarze uroczystości zaprosili wszystkich obecnych na smaczny strażacki poczęstunek. O godzinie  18.00  do tańca zaprosił znany i ceniony zespół instrumentalno – wokalny „Metrum”. Bawiono się w Oblekoniu  do późnych godzin nocnych w poczuciu zadowolenia  z osiągniętego sukcesu! Następnego dnia / w niedzielę / w Oblekoniu odbyły się doroczne „Dni Pokusowe”, poświęcone działalności znanych filantropów Zofii i Władysława  Pokusów oraz założonej przez nich Fundacji Wspierania Edukacji Młodzieży Wiejskiej. Na dodatek społeczność lokalna kibicowała oblekońskiej delegacji wieńcowej, która pod przewodnictwem Pani Sołtys Marzeny Filipowicz uczestniczyła w tym dniu w dożynkach powiatowych w Solcu – Zdroju, reprezentując zarazem miasto i gminę Pacanów . Bez przesady można zatem stwierdzić, że były to przysłowiowe „Dni Oblekonia”!

Serwis Informacyjny UMiG Pacanów   

Zdjęcia: R. Gwóźdź

Dostępny samorząd