Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: poniedziałek, 22 kwietnia.
24 lipca, 2023 (Czytano: 172)

Obowiązek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni

Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie przypomina o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy.

Każdy kto zdecydował się na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków musi dopełnić formalności prawno-urzędowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga zgłoszenia właściwym odrębnym organom zarówno w zakresie jej budowy, jak i eksploatacji.

Przed rozpoczęciem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy dokonać zgłoszenia wodnoprawnego w Nadzorze Wodnym w Połańcu i zgłoszenia budowy – Wydział  Budownictwa Starostwo Busko-Zdrój (na podstawie ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. i Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.).

Po wykonaniu budowy przydomowej oczyszczalni, posiadacz ma obowiązek zgłoszenia jej eksploatacji w Urzędzie Miasta i Gminy, Referat Komunalny. Zgodnie z art. 152 ust. 1 Prawo ochrony środowiska instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko (a do takich instalacji zaliczana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków), podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska czyli Burmistrzowi Miasta i Gminy Pacanów. Zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni należy dokonać przed rozpoczęciem jej użytkowania.

Druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy bądź w siedzibie tutejszego Urzędu w Referacie Komunalnym pok. nr. 206, II piętro. Do rozpoczęcia korzystania z  przydomowej oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (czyli Burmistrz Miasta i Gminy) w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Niezgłoszenie informacji dotyczących eksploatacji oczyszczalni ścieków lub eksploatacja instalacji niezgodnie ze złożoną informacją, zgodnie z art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska podlega karze grzywny.

Oczyszczalnia przydomowa

Dostępny samorząd