Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: poniedziałek, 22 kwietnia.
23 stycznia, 2024 (Czytano: 980)

Odnawialne źródła energii dla mieszkańców – Informacja o możliwości uczestnictwa w projekcie

W ramach programu: Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE (Odnawialne Źródła Energii) realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).

W ramach powyższego naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie do 90% kwoty netto inwestycji (dofinansowanie może być jednak niższe), co oznacza, że VAT jest kosztem niekwalifikowalnym, a więc w całości musi zostać sfinansowany przez właściciela nieruchomości.

Dofinansowanie można uzyskać na:

1.Zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,

2.Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,

3.Zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,

4.Zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

W związku z powyższym ankiety należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów,  pokój 110 ( I piętro) do dnia 05.02.2024 r.  

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej w tym działalności rolniczej.

W oparciu o dane z ankiety, parametry i moc poszczególnych urządzeń zostanie zgodnie z założeniami projektu dobrana przez audytora w sposób optymalny dla danej nieruchomości.

Szacunkowe ceny rynkowe brutto instalacji:

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 6 kW- 21 000 zł;

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kW- 35 000 zł;

Magazyn energii dla instalacji o mocy 6 kW- 24 000 zł;

Magazyn energii dla instalacji o mocy 10 kW- 40 000 zł;

Pompa ciepła [powietrze-woda] (ciepła woda użytkowa i centralne ogrzewanie) 10 kW- 42 000 zł;

Pompa ciepła [powietrze-woda] 5 kW- 49 000 zł;

Pompa ciepła [powietrze-woda] 20 kW- 54 000 zł;

Pompa ciepła [powietrze-woda] 25 kW- 65 000 zł;

Pompa powietrzna dla uzyskania ciepłej wody użytkowej- 13 000 zł.

Niniejszy nabór stanowi wyłącznie wstępną weryfikację potencjalnych uczestników zainteresowanych montażem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Pacanów. Właściwa rekrutacja uczestników projektu zostanie przeprowadzona w przypadku wybrania projektu do dofinansowania.

Odnawialne źródła energii

Dostępny samorząd