Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: czwartek, 23 maja.
14 maja, 2024 (Czytano: 335)

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 14.05.2024 r.

w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku, dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Nabór przeprowadzony zostanie w oparciu o uchwałę nr LXXVIII/422/24 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Pacanów w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz zgodnie z Regulaminem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wnioski należy złożyć do dnia 16.05.2024 r. do godziny 9:00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały LXXVIII/422/24 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 17 kwietnia 2024 r. oraz załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Urzędu.

Dostępny samorząd