Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: poniedziałek, 22 kwietnia.
20 lutego, 2024 (Czytano: 330)

Pamiętaj, o zaktualizowaniu danych w CEEB!

Urząd Miasta i Gminy Pacanów przypomina, że w przypadku zamontowania źródła ciepła w nowym budynku lub źródło ciepła zostało zmienione w istniejącym budynku, wówczas deklaracje należy złożyć lub zaktualizować w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ciepła.

Deklaracje można złożyć:

-w formie elektronicznej – przez Internet, bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu,

https://zone-web.gunb.gov.pl/

-w formie papierowej – do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla lokalizacji lokalu/budynku (w przypadku terenu gminy Pacanów – do Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów, siedziba: Pacanów ul. Rynek 15); dane wskazane w deklaracji pisemnej zostaną wprowadzone do bazy przez urzędników.

Dokumenty do pobrania:

https://bip.pacanow.pl/page.php?kat_id=3&id=903&parent_id=903

Obowiązek złożenia deklaracji do  CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę pozwoli podejmować skuteczne działania, mające na celu poprawę jakości powietrza.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Dostępny samorząd