Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: czwartek, 18 lipca.
15 lutego, 2024 (Czytano: 219)

Powiatowy Turniej w Indywidualnym Tenisie Stołowym o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich Krzysztof Eliasz zaprasza wszystkich pasjonatów tenisa stołowego do wzięcia udziału w Powiatowym Indywidualnym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich.

Zawody odbędą się w Hali Sportowej w Ratajach Słupskich dnia 24 lutego 2024r. o godzinie 9.00

TURNIEJ ROZGRYWANY BĘDZIE W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH

SZKOŁA PODSTAWOWA

– DZIEWCZĘTA  KL. I – VI 

– CHŁOPCY  KL. I – VI

– DZIEWCZĘTA  KL. VII – VIII

– CHŁOPCY  KL. VII – VIII

KATEGORIA OPEN  (SZKOŁY ŚREDNIE + DOROŚLI) 

– KOBIETY

– MĘŻCZYŹNI


ZAPISY W DNIU ZAWODÓW W GODZINACH OD 8.30 DO 9.00

Uczniowie szkoły podstawowej zobowiązani są dostarczyć organizatorowi w dniu zawodów pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów o wyrażeniu przez nich zgody na uczestnictwo syna/córki w tych zawodach (wzór zgody poniżej). Bez takiego oświadczenia uczeń nie będzie dopuszczony do zawodów!

W celu eliminowania przypadków startu osób starszych niż dopuszcza regulamin danej kategorii uczestnicy zobowiązani są do posiadania przy sobie dokumentów potwierdzających ich datę urodzenia do ewentualnego wglądu.

Poniżej regulamin turnieju oraz wzór zgody

Regulamin Turnieju

1.Cele:

• popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży

• integracja młodzieży szkolnej

• propagowanie aktywnych form wypoczynku

• wpajanie zasad „fair-play”

2. Organizator:

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich.

3. Termin i miejsce:

24 lutego 2024r. (sobota) – zgłoszenia zawodników w dniu zawodów w godzinach 8.30 – 9.00.

Hala Sportowa w Ratajach Słupskich.

4. Zasady gry:

• turniej rozgrywany będzie systemem do dwóch  przegranych meczów (druga przegrana eliminuje z turnieju).

• rozgrywki prowadzone będą na podstawie niniejszego regulaminu oraz w oparciu o przepisy gry    w tenisa stołowego.

5.  Nagrody:                                                                                                                                                                                        

Dla pierwszych 3 osób w każdej z kategorii przewidziano puchary.

6. Opieka lekarska:

Organizator zabezpiecza opiekę medyczną, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne obrażenia cielesne w trakcie trwania zawodów.

7. Postanowienia końcowe:

• zawodnicy muszą posiadać obuwie sportowe na jasnej podeszwie.

• sprawy nie ujęte w regulaminie oraz jego interpretacje rozstrzyga organizator.

Zapraszamy do udziału.   

ZGODA RODZICA NA UDZIAŁ DZIECKA W TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

Wyrażam zgodę, aby mój syn/córka …………………………………………………… wziął/wzięła udział w Powiatowym Indywidualnym Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich, który odbędzie się 24 lutego 2024 roku o godzinie 9.00 w Hali Sportowej w Ratajach Słupskich. Biorę odpowiedzialność za dowóz syna/córki na zawody, jak i odbiór po zakończonych zawodach sportowych.  Oświadczam również, że syn/córka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tym turnieju.

……………………………………………………………

Podpis rodziców

Dostępny samorząd