Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: poniedziałek, 22 kwietnia.
16 lutego, 2024 (Czytano: 119)

Program dotacyjny: Kultura – Interwencje 2024

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do tegorocznej edycji programu dotacyjnego Kultura – Interwencje. Budżet programu wynosi 11,5 mln zł. O środki można aplikować do 18 marca 2024.

Celem programu Kultura – Interwencje jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania historii i promowania polskiego dziedzictwa poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich jak:

  1. organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne, również on-line;
  2. organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze, również on-line;
  3. organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, również on-line.

Uprawnione do składania wniosków w programie Kultura – Interwencje. Edycja 2024 są:

Zadania w ramach programu mogą być realizowane od dnia 10 maja do dnia 31 października 2024 roku.

Nabór wniosków odbywa się drogą elektroniczną i potrwa do 18 marca 2024 roku

Sposób aplikowania

Złożenie wniosku do programu wymaga utworzenia konta i zalogowania się w Systemie Obsługi Programów dotacyjnych NCK pod adresem: sop.nck.plotwiera się w nowej karcie

Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej.

Po zarejestrowaniu konta, logowanie do systemu odbywa się przez numer NIP (Identyfikator) podmiotu.

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją obsługi SOPotwiera się w nowej karcie oraz do obejrzenia webinarium dotyczącego obsługi SOPotwiera się w nowej karcie. Pytania dotyczące korzystania z systemu oraz kwestie techniczne prosimy zgłaszać na adres sop.pomoc@nck.plotwiera się w nowej karcie.

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Regulaminem Programuotwiera się w nowej karcie.

Pokaż stronę programu

Kultura interwencje

Dostępny samorząd