Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: czwartek, 18 lipca.
25 lipca, 2023 (Czytano: 148)

VI Biegu Rolnika

Plakat bieg rolnika

Program VI Biegu Rolnika

1.Organizator
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Urząd Gminy Miedzna Góra
Stowarzyszenie Aktywny Ćmińsk

2.Miejsce i termin
27.08.2023r., godz. 14.00

Program:
12.00 – 13.45 – rejestracja uczestników na terenie Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego
14.00 – 15.00 – VI Bieg Rolnika
15.00 – rozpoczęcie X edycji Święta Pieroga Świętokrzyskiego

Trasa biegu: Bobrza – Wyrowce – Ćmińsk – Bobrza i zostanie oznakowana przez organizatorów. Uwaga: Dekoracja medalowa uczestników odbędzie się po ukończeniu biegu
3.Uczestnictwo i zgłoszenia
Uczestnictwo. W biegu może wziąć udział osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może wystartować w biegu jedynie za pisemną zgodą rodziców / opiekunów prawnych w formie oświadczenia. Uczestnicy w trakcie biegu nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i startują na własną odpowiedzialność. Przyjęcie numeru startowego, bądź karty startowej, jest jednoznaczne z akceptacją programu.

Zgłoszenia. Zgłoszenia imienne do udziału w biegu przyjmowane będą przez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem https://dostartu.pl/vi-bieg-rolnika-v9513, w Oddziale Regionalnym KRUS w Kielcach do dnia imprezy oraz w dniu imprezy, od godz. 13.00 do godz. 14.00 na stoisku KRUS w Bobrzy – w zależności od wolnych miejsc. Po rejestracji należy dokonać opłaty startowej w wysokości 20zł. (dwadzieścia złotych) na konto stowarzyszenia Aktywny Ćmińsk. Do weryfikacji uczestników potrzebny będzie dokument tożsamości ze zdjęciem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 519 319 132, e-mail: arleta.bracha@krus.gov.pl
Uwaga: Interpretacja Programu Imprezy należy do Organizatorów, a sprawy sporne, wynikające z uczestnictwa w biegu, rozstrzygać będzie Komisja Sędziowska powołana przez organizatorów.

4.Klasyfikacja i nagrody
Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają pamiątkowe medale VI Biegu Rolnika. Nie prowadzi się klasyfikacji miejsc. Każdy z uczestników będzie miał możliwość wzięcia udziału w konkursie związanym z bezpieczeństwem pracy na wsi – najlepsi otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez OR KRUS w Kielcach.

5.Kontakt
Arleta Bracha tel. 519 319 132, 41 348 19 47, e-mail: arleta.bracha@krus.gov.pl

Dostępny samorząd