Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: poniedziałek, 22 kwietnia.
6 listopada, 2023 (Czytano: 392)

Stypendium dla uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach rozpoczyna realizację trzech programów stypendialnych: dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych.

,,W roku szkolnym 2023/2024 mamy do przyznania aż 1920 stypendiów – każde z nich to kwota 3800,00 złotych dla ucznia na realizację jego potrzeb edukacyjnych”

Nabór wniosków o przyznanie stypendium potrwa do 15 listopada br. 

Stypendium mogą otrzymać:

 1. 1. uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących oraz szkół zawodowych (techników, szkół branżowych, szkół artystycznych) zlokalizowanych na obszarze województwa świętokrzyskiego.
 2. 2. uczniowie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tj. dochód w 2022 roku nie przekroczył kwoty 2 022 zł lub 2 292 zł – jeśli członkiem rodziny jest dziecko z niepełnosprawnością.
 3. 3. uczniowie, którzy uzyskali odpowiednią średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w roku szkolnym 2022/23, tj.:
  1. a) w przypadku uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych – na poziomie nie niższym niż 4,00
   • b) w przypadku licealistów na poziomie:
    1. – szkoły podstawowej – nie niższym niż 4,50
    2. – liceum – nie niższym niż 4,00
     • c) w przypadku szkół zawodowych na poziomie:
      1. – szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – nie niższym niż 4,5
      2. – branżowej szkoły I i II stopnia – nie niższym niż 4,00
      3. – technikum, liceum ogólnokształcącego, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, liceum sztuk plastycznych oraz szkoły policealnej – nie niższym niż 4,30.
 4. Dodatkowe punkty mogą otrzymać laureaci lub finaliści konkursów, turniejów lub olimpiad oraz uczniowie z niepełnosprawnością.
 5. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium oraz innych dokumentów (wraz z niezbędnymi załącznikami) dla ucznia/uczennicy, który/a spełnia kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2023/24.
 6. Wniosek wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w Regulaminie, należy przekazać osobiście w godz. 7.30 – 15.30 lub wysłać w zaklejonej kopercie wraz z dopiskiem Świętokrzyski program stypendialny dla uczniów szkół podstawowych na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce (liczy się data stempla pocztowego).
 7. Szczegóły naboru dostępne pod poniższym linkiem:
 8. https://stypendia.swietokrzyskie.pro/

Dostępny samorząd