Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: poniedziałek, 22 kwietnia.
26 stycznia, 2024 (Czytano: 261)

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do klas I szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

z dnia 26 stycznia 2024 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Od dniaDo dniaDo godz.Harmonogram czynności
Rekrutacja
19.02.2024r.  08.03.2024r.  1500Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych, wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
11.03.2024r.14.03.2024r.   Prace Komisji Rekrutacyjnej.
 15.03.2024r.  900Opublikowanie w szkole podstawowej  listy kandydatów zakwalifikowanych
i listy kandydatów niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.
18.03.2024r.25.03.2024r.  1500Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, woli przyjęcia do szkoły.
 27.03.2024r.  900Opublikowanie w szkole listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Rekrutacja – nabór uzupełniający
05.08.2024r.09.08.2024r.1500Składanie w szkole wniosków o przyjęcie do szkoły wraz dokumentami  i oświadczeniami.
12.08.2024r.13.08.2024r. Prace Komisji Rekrutacyjnej.
 16.08.2024r.900Opublikowanie w szkole listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.
19.08.2024r.26.08.2024r.1500Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli, przyjęcia do szkoły.
 27.08.2024r.900Opublikowanie w szkole listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10/2024

Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów

z dnia 26 stycznia 2024 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Od dniaDo dniaDo godz.Harmonogram czynności
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
19.02.2024r.23.02.2024r.1500Składanie w przedszkolu/szkole podstawowej, w której prowadzony jest oddział przedszkolny deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025.
Rekrutacja
1.03.2024r.20.03.2024r.1500Składanie w przedszkolu/szkole podstawowej, w której prowadzony jest oddział przedszkolny podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
21.03.2024r.25.03.2024r. Prace Komisji Kwalifikacyjnej.
 26.03.2024r.900Opublikowanie w przedszkolu/szkole podstawowej, w której prowadzony jest oddział przedszkolny listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
27.03.2024r.5.04.2024r.1500Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
 8.04.2024r.900Opublikowanie w przedszkolu/szkole podstawowej, w której prowadzony jest oddział przedszkolny listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Rekrutacja – nabór uzupełniający ( na wolne miejsca )
9.04.2024 r.22.04.2024r.1500Składanie w przedszkolu/szkole podstawowej, w której prowadzony jest oddział przedszkolny wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
23.04.2024r.24.04.2024r. Prace Komisji Kwalifikacyjnej.
 25.04.2024r.900Opublikowanie w przedszkolu/szkole podstawowej, w której prowadzony jest oddział przedszkolny listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
26.04.2024r.29.04.2024r.1500Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
 30.04.2024r.900Opublikowanie w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Dostępny samorząd