Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: czwartek, 18 lipca.
9 lipca, 2024 (Czytano: 571)

Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

W dniu 9 lipca 2024 r.  odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego dwóm nauczycielom ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich.

Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego jest jednym z etapów drogi zawodowej nauczycieli. W dniu 5 lipca br. odbyły się postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu nauczyciela mianowanego. Według przepisów ustawy Karta Nauczyciela mógł go zdobyć nauczyciel, który posiadał określony w ustawie staż pracy i zdał egzamin przed komisją powołaną przez Burmistrza MiG Pacanów. W skład komisji wchodzili: przedstawiciel organu prowadzącego jako przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty w Kielcach), dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a także dwóch ekspertów wpisanych na listę ekspertów przez Ministra Edukacji Narodowej.

W wyniku przeprowadzonych postępowań egzaminacyjnych egzamin zdało dwóch nauczycieli, którzy otrzymali na tę okoliczność stosowne zaświadczenia.

Akty nadania stopienia nauczyciela mianowanego otrzymali z rąk Burmistrza Miasta i Gminy w Pacanowie mgr inż. Krzysztofa Eliasza nauczyciele: Karolina Kordos i Kamila Fidala ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Ratajach Słupskich.

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów złożył nowo mianowanym nauczycielkom serdeczne gratulacje, życząc Paniom kolejnego awansu zawodowego oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

W uroczystości wręczenia awansów uczestniczyła również Natalia Koper – p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich, która pogratulowała nauczycielkom uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego oraz życzyła sukcesów w pełnieniu roli nauczyciela, opiekuna i wychowawcy młodego pokolenia.

Nauczyciele Mianowani 2024

Serwis informacyjny UMIG Pacanów

Dostępny samorząd