Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: poniedziałek, 22 kwietnia.
26 czerwca, 2023 (Czytano: 223)

Wojewoda Zbigniew Koniusz w Pacanowie!

Z roboczą wizytą gościł w Pacanowie w dniu 22 czerwca b.r. wojewoda świętokrzyski Zbigniew  Koniusz.  Gość uczestniczył w części obrad sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej oraz w podpisaniu umowy z generalnym wykonawcą kolejnej dużej inwestycji dofinansowanej ze środków rządowych w ramach programu „Polski Ład”.

Po przywitaniu przez przewodniczącego Rady Artura Czuba i burmistrza Wiesława Skopa  wojewoda  odniósł  się do problematyki samorządowej , w szczególności z uznaniem ocenił działania inwestycyjne i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na ich realizację. Widać było dużą wiedzę merytoryczną oraz wyczucie problemów samorządowych w ostatnich ,trudnych czasach. Nie było to zaskoczeniem , jako że gość obrad pełnił obowiązki radnego powiatowego przez …5 kadencji w Radzie Powiatu Pińczów!

„…gratuluję przemyślanych działań, godnych takiego miejsca jak stolica bajki i kultury dziecięcej. Rząd wspiera szerokim frontem potrzeby samorządowe, ale trzeba chcieć i umieć po tą pomoc sięgać! Pozyskane przez Was środki zewnętrzne robią wrażenie! „ – komentował wojewoda Zb. Koniusz.

 Wojewoda wziął udział w podpisaniu umowy z generalnym wykonawcą kolejnego projektu termomodernizacyjnego dwóch budynków oświatowych w Zespole Placówek Oświatowych w Wójczy /szkoły i przedszkola/. Projekt o wartości 2.9 mln. złotych z dofinansowaniem rządowym w kwocie niemal 2 mln. PLN zamyka ambitny cel samorządu, tj. termomodernizację wszystkich pięciu obiektów oświatowych – poza Wójczą także w Pacanowie, Ratajach Słupskich i Oblekoniu oraz dwóch innych o charakterze publicznym , czyli świetlicy wiejskiej w Żabcu i strażnicy OSP w Pacanowie. Na modernizację wspomnianych wyżej budynków gmina podpisała umowę wykonawczą  dwa miesiące wcześniej o wartości niemal 6 mln. PLN, przy dofinansowaniu rządowym z „Polskiego ladu” w kwocie 4.5 mln. złotych.

Prace termomodernizacyjne potrwają do września 2024 roku i będą wykonywane przez firmę z miejscowości Kosowy działającej w województwie podkarpackim , przede wszystkim w okresie ferii i wakacji, by nie komplikować działalności  placówek oświatowych. Gmina Pacanów dołoży z własnego budżetu do w/w zadań niemal 2.5 mln. złotych, co nie uszło uwadze wojewody.

W dalszej części obrad  burmistrz i przedstawiciele Rady Miejskiej podziękowali wojewodzie za ustawiczne wspieranie rozwoju miasta i gminy Pacanów na wielu płaszczyznach , począwszy od inwestycji drogowych, poprzez opiekę społeczną , a skończywszy na przeciwdziałaniu wykluczeniu komunikacyjnemu.

W dyskusji temat zagrożenia powodziowego, niewystarczającej reakcji Wód Polskich na te zagrożenia  ze strony Wisły , Kanału „Strumień” i niektórych cieków wodnych  poruszyli sołtysi: Wacław Wójcik z Rataj Słupskich i  Tomasz Kozłowski z Wójeczki, oraz samorządowcy : Andrzej Gądek – przewodniczący Rady Powiatu i Stanisław Korbaś – radny z Oblekonia.  Wojewoda zapewnił, że przekaże wszelkie uwagi i słowa krytyki pod właściwy adres.

Serwis informacyjny UMiG Pacanów

Zdjęcia R. Gwóźdź

Dostępny samorząd