Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: środa, 28 lutego.
16 sierpnia, 2023 (Czytano: 873)

Wyróżnieni i nagrodzeni na Miejsko-Gminnych Dożynkach w Pacanowie 13 sierpnia 2023

Jak każe tradycja podtrzymywana przez gminny samorząd od 2007r, także i na tegorocznych dożynkach nagrodzono oraz wyróżniono najlepszych rolników.
W kategorii „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku” I miejsce zajęły ex aequo zagrody Państwa Anny i Michała Trelów z Kwasowa oraz Państwa Marzanny i Mirosława Czaplów z Woli Biechowskiej.

Nagrodzono także najlepszych producentów w czterech kategoriach:

W produkcji warzywniczo-ogrodniczej – P. Barbara i Paweł Mólowie z Woli Biechowskiej
Państwo Mólowie prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 7 ha gruntów własnych oraz 7 ha gruntów dzierżawionych. Zajmują się uprawą roślinną główni cebula dymka, warzywa: marchew jadalna, pietruszka korzeniowa, ziemniaki oraz zboża. Posiadają dobrze wyposażony park maszynowy.

W produkcji zwierzęcej – P. Bożena i Sławomir Żakowie z Żabca
Państwo Żakowie prowadza gospodarstwo rolne o areale 13 ha gruntów własnych oraz 20 ha gruntów dzierżawionych. . Zajmują się hodowlą i chowem bydła opasowego, średnio w roku 30 szt, hodowlą trzody chlewnej – około 100 tuczników rocznie. Uprawiają zboża, kukurydze na paszę, trawy. Gospodarstwo wyposażone jest we wszystkie podstawowe maszyny rolnicze.

W produkcji roślinnej : P. Marek Mądry z Kars Dużych
prowadzi gospodarstwo rolne od 15 lat, zajmuje się uprawą zbóż, ziemniaków i kukurydzy na nasiona. Gospodarzy na areale 40 ha – łącznie z dzierżawami. Posiada nowoczesny park maszynowy.
Jest prezesem lokalnego Stowarzyszenia „Karsy Razem”, funkcję Sołtysa m. Karsy Duże pełni od 2019. Udziela się społecznie, wspiera lokalne inicjatywy, służy pomocą sąsiadom i innym rolnikom. Jest członkiem OSP Słupia.

W kategorii specjalistyczna produkcja rolna: Pan Adam Tarnowski z Rataj Karskich
Pana Adam Tarnowski jest właścicielem „Pasieki u Hrabiego”, zajmuje się od 10 lat zawodowo pszczelarstwem, wcześniej była to pasja i zainteresowanie. Posiada 70 zarejestrowanych rodzin pszczelich oraz 40 odkładów tzn. młodych rodzin pszczelich. Prowadzi pasiekę wędrowną i stacjonarną. Z ulami „wędruje” nawet na odległość ponad 100 km, na duże pożytki np. wrzos, malina, borówka amerykańska. Pan Tarnowski prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną miodów, pierzgi, pułku kwiatowego. Posiada fachową wiedze, którą się dzieli na prowadzonych przez siebie warsztatach, prelekcjach. Bierze udział w targach wystawienniczych. Współpracuje z ośrodkami doradztwa rolniczego, Izbami Rolniczymi. Jest laureatem konkursów regionalnych, wojewódzkich oraz ogólnopolskich. Oprócz tego prowadzi gospodarstwo rolne o pow. 12 ha. Wspierany jest przez żonę Beatę.

Wyróżnieni właściciele zagród i gospodarstw otrzymali talony, okazałe wazony i sprzęt rolniczy.
Podczas tegorocznych dpzynek wręczono specjalne wyróżnienia dla rolników P. Tadeusza Olszowego – rolnika z miejscowości Podwale oraz dla Rafała Nogasia – rolnika z miejscowości Komorów.

Nie zabrakło również odznaczeń Ministra Rolnictwa. Tym razem medale „Zasłużony dla rolnictwa” otrzymali:
1.Pawłowski Zbigniew zam. Komorów
2.Zając Henryk zam. Żabiec
3.Filipowicz Zdzisław zam. Żabiec
4.Wieczorek Edward zam. Żabiec
5.Kuźnia Józef zam. Wola Biechowska
6.Andrzej Dalczyński zam. Komorów

Po raz czwarty wręczono także odznaczenie przyznawane przez Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie, któremu prezesuje Władysław Serafin.

Odznaczenie o nazwie „Order Serca Matkom Wsi” otrzymały Panie, które m.in. są lub były czynnymi rolniczkami, urodziły i wychowały minimum trójkę dzieci. Oto wykaz wyróżnionych:
1.Dorota Soja zam. Oblekoń
2.Halina Bielacha zam. Oblekoń
3.Adaś Wanda zam. Oblekoń
4.Szymańska Edyta zam.Trzebica
5.Doktór Józefa zam. Trzebica
6.Filipowicz Stanisława zam. Żabiec
7.Legiecka Krystyna zam. Żabiec
8.Kaczmarczyk Zofia zam. Komorów
9.Dach Barbara zam. Komorów
10.Zmysło Genowefa zam. Komorów
11.Komasara Janina zam. Komorów
12.Nasieniak Zofia zam. Komorów
13.Komasara Stanisława zam. Komorów
14.Sołtys Zenona zam. Komorów
15.Bryk Irena zam. Grabowica
16.Nalepa Alfreda zam. Grabowica

W tegorocznym konkursie na „Najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy” udział wzięło 15 delegacji wieńcowych tj:
STOWARZYSZENIA:
1.Stowarzyszenie „Gospodarna Wieś Kwasów” i sołectwo Kwasów
2.Stowarzyszenie KGW Nadwiślanki z Rataj
3.Stowarzyszenie Żabieckie Powiślanki z Żabca
4.Stowarzyszenie KGW Kępianki z Kępy Lubawskiej
5.Stowarzyszenie Warszawka z Komorowa i Grabowicy
6.Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” z Trzebicy
7.Koło Gospodyń Wiejskich ze Zborówka Starego
8.Koło gospodyń Wiejskich z Komorowa
9.Koło Gospodyń Wiejskich z Grabowicy
10.Koła Gospodyń Wiejskich ze Sroczkowa
11.Koło Gospodyń Wiejskich z Biechowa
12.Koło Gospodyń Wiejskich ze Zborówka Nowego
13.Zespół śpiewaczy PACANOWIANIE
oraz sołectwa:
14.Oblekoń
15.Karsy Małe
16.Karsy Duże

Komisja konkursowa w składzie:
1.P. Aleksandra Stachniak – Dyrektor Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
2.P. Michał Kumoń – Przewodniczący Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w Pacanowie
3.P. Jolanta Wiktorowicz – członek Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów
4.P. Małgorzata Mierzwa – prezes Stowarzyszenia „ Z nami lepiej” z Wójczy
5.P. Joanna Polak – pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Busku-Zdroju
6.P. Joanna Tomaszewska-Wleciał – pracownik biblioteko miejskiej w Pacanowie

przyznała I miejsce oraz wybrała do reprezentowania gminy na szczeblu powiatowym wieniec z sołectwa Oblekoń.

Należy podkreślić, że wszystkie wieńce cieszyły oczy swym pięknem.

W konkursie na „Najlepsze stoisko kulinarne” podczas tegorocznych dożynek gminnych wystąpiło 7 Stowarzyszeń i KGW:
1.Stowarzyszenie KGW Nadwiślanki z Rataj
2.Stowarzyszenie „ Z nami lepiej” z Wójczy
3.Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” z Trzebicy
4.Stowarzyszenie KGW Kępianki z Kępy Lubawskiej
5.Koła Gospodyń Wiejskich ze Sroczkowa
6.Koło Gospodyń Wiejskich z Biechowa
7.Koło Gospodyń Wiejskich ze Zborówka Nowego

Komisja konkursowa w składzie:
1.P. Aleksandra Stachniak – Dyrektor Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie
2.P. Małgorzata Pawelec – radna Rady Miejskiej w Pacanowie,
3.P. Halina Mądra – właścicielka domu weselnego OAZA z Oleśnicy
4.P. Jolanta Wiktorowicz – członek Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów
5.P. Joanna Polak – pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Busku-Zdroju
6.P. Joanna Tomaszewska-Wleciał – pracownik biblioteko miejskiej w Pacanowie

Jako najlepsze wybrała ex stoisko wystawione przez KGW ze Zborówka Nowego oraz KGW Sroczków.

Wszystkim delegacjom wieńcowym i stoiskom kulinarnym przyznano nagrody finansowe od burmistrza Wiesława Skopa, a najlepsze z nich także okazałe wazony podarowane na tą okazję przez P. Tadeusza Wrześniaka i P. Barbarę Stachlińską właścicieli hut szkła w Ładnej koło Tarnowa i Grzybowie.

W tegorocznym konkursie „ Dożynkowa baba roku 2023” zwyciężyły:
P. Paulina Zawisza ze Sroczkowa – I miejsce
P. Katarzyna Stachowiak z Rataj – II miejsce
P. Ewa Jamińska z Kępy Lubawskiej– III miejsce

Serwis Informacyjny UMiG
Zdjęcia: Robert Gwóźdź

Dostępny samorząd