Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: czwartek, 18 lipca.
13 czerwca, 2024 (Czytano: 92)

Zawiadomienie o III Sesji Rady Powiatu w Busku-Zdroju

Busko – Zdrój, dnia 12.06.2024 r.

Znak: BR.0002.1.3.2024

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 107) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2023 roku, poz. 3781 z późn. zm.),

zwołuję
III  Sesję Rady Powiatu w Busku – Zdroju,
w dniu  28  CZERWCA  2024  roku  o  godz.  9:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, al. Mickiewicza 15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.
 6. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Buskiego za rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju. (projekt uchwały)
 8. Informacja o stanie mienia Powiatu Buskiego za 2023 rok.
 9. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju za rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok. (projekt uchwały)
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. (projekt uchwały)
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju przy ul. Bohaterów Warszawy 67 za 2023 rok oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za ten okres. (projekt uchwały)
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju. (projekt uchwały)
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2024 roku. (projekt uchwały)
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2024 roku. (projekt uchwały)
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/533/2024 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2024 – 2030. (projekt uchwały)
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie nadania imienia Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Broninie. (projekt uchwały)
 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie wyrażenia zgody na wspólną organizację Dożynek Powiatowo-Gminnych Busko – Zdrój 2024. (projekt uchwały)
 19. Wybór Starosty Buskiego. (projekt uchwały)
 20. Wybór Wicestarosty Buskiego. (projekt uchwały)
 21. Wybór Członków Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju. (projekt uchwały)
 22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku – Zdroju w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Buskiego. (projekt uchwały)
 23. Sprawy różne i wolne wnioski.
 24. Zamknięcie Sesji.

Dostępny samorząd