Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: czwartek, 18 lipca.
9 maja, 2024 (Czytano: 309)

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Pacanowie w dniu 16 maja 2024 r. o godz. 13.00

Pacanów 2024.05.08.
Znak: OSO.0002.02.2024

Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 25, ust. 4 Statutu Miasta i Gminy Pacanów – zwołuję na dzień 16 MAJA 2024 r. Sesję Rady Miejskiej w Pacanowie. Rozpoczęcie obrad przewidziane jest o godz. 13-tej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie qworum.
2.Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie.
3.Ukonstytuowanie się komisji problemowych Rady Miejskiej w Pacanowie na kadencję 2024-2029. – podjęcie uchwał w sprawie:
a)ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej oraz wyboru jej przewodniczącego,
b)ustalenia składu liczbowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wyboru jej przewodniczącego
c)ustalenia składu liczbowego Komisji Rozwoju oraz wyboru jej przewodniczącego,
d)ustalenia składu liczbowego Komisji Socjalnej oraz wyboru jej przewodniczącego,
e)ustalenia składu liczbowego Komisji Rolnictwa oraz wyboru jej przewodniczącego,
f)ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pacanowie,
g)ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Pacanowie,
h)ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Pacanowie,
i)ustalenia składu osobowego Komisji Socjalnej Rady Miejskiej w Pacanowie,
j)ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa Rady Miejskiej w Pacanowie.

4.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów,
b)zmian WPF-u Gminy Pacanów na lata 2024-2030.
c)zmian w budżecie gminy na 2024 r.
d)poboru podatku rolnego, podatku leśnego i od niueruchomości w drodze inkasa oraz okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
e)ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych za udział w pracach rady miejskiej i jej organach oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych,
f)ustalenia wyskości zasad wypłacania diet przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych – sołtysów,
g)wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów.
5.Sprawy różne i wolne wnioski.
6.Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/Artur Czub

TRANSMISJA SESJI RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE

Dostępny samorząd