Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: środa, 24 kwietnia.
21 listopada, 2023 (Czytano: 345)

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Pacanowie w dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 10.00

Pacanów 2023.11.20.
Znak: OSO. 0002.15.2023
Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40.) oraz § 26 ust. 3 i 4 Statutu Miasta i Gminy Pacanów – zwołuję na dzień 28 listopada 2023 r. Sesję Rady Miejskiej w Pacanowie.
Rozpoczęcie obrad przewidziane jest na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie qworum.
2.Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie.
3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta i gminy między sesjami.
5.Sprawozdanie z prac komisji problemowych między sesjami.
6.Interpelacje radnych.
7.Ustalenie stawek podatkowych na 2024 r. – podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 r.
8.I czytanie projektu budżetu gminy na 2024 r.
9.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pacanów w roku szkolnym 2022/2023.
10.Informacja dot. analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych za 2022 r
11.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2023-2030,
b)zmian w budżecie gminy na 2023r,
c)wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów,
d)wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Powiatu Buskiego darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów,
e)wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów – /Słupia/.
f)wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów – /budynek UMiG/,
g)zatwierdzenia projektu Regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pacanów,
h)zmiany nazwy ulicy w m. Pacanów,
i)nadania nazwy ulicy w m. Pacanów.
12.Sprawy różne i wolne wnioski.
13.Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/Artur Czub

TRANSMISJA SESJI RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE

Dostępny samorząd