Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: środa, 24 kwietnia.
21 września, 2023 (Czytano: 164)

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Pacanowie w dniu 28 września 2023 r. o godz. 10.00

Pacanów 2023.09.20.
Znak: OSO. 0002.10.2023
Działając na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40.) oraz § 26 ust. 3 i 4 Statutu Miasta i Gminy Pacanów – zwołuję na dzień 28 września 2023 r. Sesję Rady Miejskiej w Pacanowie.
Rozpoczęcie obrad przewidziane jest na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie.

Proponuję następujący porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie qworum.
2.Przedstawienie projektu porządku obrad i jego zatwierdzenie.
3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta i gminy między sesjami.
5.Sprawozdanie z prac komisji problemowych między sesjami.
6.Interpelacje radnych.
7.Ocena realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2023 r.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w budżecie gminy na 2023r,
b)udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Idziego Opata w Zborówku na prace konserwatorskie i roboty budowlane zabytkowej części kościoła w Zborówku,
c)zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
d)określenia przystanków komunikacyjnych w gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich,
e)uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Pacanowie.
9.Sprawy różne i wolne wnioski.
10.Zakończenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/Artur Czub

TRANSMISJA SESJI RADY MIEJSKIEJ W PACANOWIE

Dostępny samorząd