Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: czwartek, 18 lipca.
31 stycznia, 2024 (Czytano: 382)

Zwrot podatku akcyzowego I półrocze 2024 r.

W dniach od 1 do 29 lutego 2024 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów pokój nr 9 przyjmowane będą wnioski rolników o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na I półrocze 2024 roku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi :

-110 litrów na 1 ha fizycznych użytków rolnych

-40 litrów do jednej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP)

-40 litrów do jednej jednostki przeliczeniowej koni

-40 litrów do jednej jednostki przeliczeniowej owiec

-40 litrów do jednej jednostki przeliczeniowej kóz

-4 litry do jednej sztuki świń

Kwota zwrotu wynosi 1,46 zł na 1 litr ON

Do wniosku należy dołączyć:

-faktury zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku,

zaświadczenie z ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych ( DJP) bydła, kóz, owiec i/lub koni posiadanych w 2023 roku

zaświadczenie z ARiMR o średniej liczbie  świń posiadanych w 2023 roku,

W przypadku producentów rolnych rozliczających się z podatku VAT proszę o dostarczenie oryginałów i kopii faktur zakupu oleju napędowego.

Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami można pobrać poniżej:

Dostępny samorząd