Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: poniedziałek, 22 kwietnia.
31 lipca, 2023 (Czytano: 450)

Zwrot podatku akcyzowego II półrocze 2023 r – NOWE LIMITY ZWROTU DLA POSIADACZY KÓZ, OWIEC, TRZODY I KONI

W dniach od 1 do 31 sierpnia 2023 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów pokój nr 9 przyjmowane będą wnioski rolników o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za II półrocze 2023 roku.

W związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 9 Maja 2023 roku o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnicy w okresie od 1 do 31 sierpnia 2023 roku składają następujące wnioski :

  1. WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO – z tytułu niewykorzystanego w I półroczu 2023 roku  rocznego limitu zwrotu– w związku z posiadaniem GRUNTÓW i BYDŁA – na formularzu obowiązującym w lutym 2023 roku.

Do wniosku należy dołączyć faktury zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2023 roku do 31 lipca 2023 roku, oraz zaświadczenie z ARiMR o ilości posiadanego bydła w 2022 roku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi 110 litrów na 1 ha fizycznych użytków rolnych i 40 litrów do jednej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP).

Kwota zwrotu wynosi 2,00 zł na 1 litr ON ( w granicach niewykorzystanego w I półroczu rocznego limitu na 2023 rok )

  • DODATKOWY WNIOSEK DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH POSIADAJĄCYCH KOZY, OWCE, TRZODĘ I KONIE

Do wniosku należy dołączyć:

faktury zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2022 roku do 31 lipca 2023 roku,

zaświadczenie z ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych ( DJP) kóz lub owiec posiadanych w 2022 roku

zaświadczenie z ARiMR o średniej liczbie  świń posiadanych w 2022 roku,

własne oświadczenie o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni posiadanych w 2022 roku – Rolnicy w 2023 r zobowiązani są samodzielnie obliczyć liczbę dużych jednostek przeliczeniowych koni w oparciu o współczynniki przeliczeniowe sztuk koni na DJP określone w załączniku do ustawy o zwrocie podatku akcyzowego.

średnia roczna liczba DJP koni, wymaga ustalenia za każdy miesiąc 2022 r. liczby posiadanych koni i odniesienia do nich przeliczników z tabeli. Następnie wyliczenia na tej podstawie średniej rocznej.

Współczynniki przeliczeniowe sztuk koni na duże jednostki przeliczeniowe:

Konie ras Dużych :

Ogiery, klacze i wałachy powyżej 3 lat1,2
Źrebaki powyżej 2 lat do 3 lat1
Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat0,8
Źrebaki powyżej 6. miesiąca do 1 roku0,5
Źrebięta do 6. miesiąca0,3

Konie ras Małych

Ogiery, klacze i wałachy powyżej 3 lat0,6
Źrebaki powyżej 2 lat do 3 lat0,5
Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat0,35
Źrebaki powyżej 6. miesiąca do 1 roku0,2
Źrebięta do 6. miesiąca0,12

Limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi 40 litrów do jednej dużej  jednostki przeliczeniowej (DJP) kóz, owiec lub koni  oraz 4 litry do 1 średniej sztuki świń.

Kwota zwrotu uzależniona jest od okresu zakupu oleju napędowego:

2,00 zł na 1 litr ON – z faktur zakupu oleju napędowego z okresu od 1 lutego 2023 roku do 31 lipca 2023 roku

1,20 zł na 1 litr ON – z faktur zakupu oleju napędowego z okresu od 1 sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku

W przypadku producentów rolnych rozliczających się z podatku VAT proszę o dostarczenie oryginałów i kopii faktur zakupu oleju napędowego.

Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami można pobrać poniżej:

WNIOSEK

WNIOSEK W ODNIESIENIU DO ŚWIŃ, OWIEC, KÓZ I KONI

Klauzula RODO

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

Oświadczenie producenta rolnego

wiadczenie o liczbie DJP koni

Dostępny samorząd