Przejdź do treściOtwórz panel dostępnościPrzejdź do nawigacji głównej
Dziś jest: czwartek, 23 maja.
19 kwietnia, 2024 (Czytano: 1265)

KONTROLE SZAMB – Kolejne miejscowości

W związku z przepisami art. 6 ust. 5a oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 roku Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024r. poz. 339 ze zm.) i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Ustawa prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024, poz.54 ze zm.) oraz zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy nr 144/2023 z dnia 28 grudnia 2023r. wzywa się właścicieli nieruchomości położonych na terenie miejscowości: Grabowica, Kółko Żabieckie, Komorów, Kępa Lubawska, Podwale do okazania następujących dokumentów za okres ostatnich 12 miesięcy:

  • -Umowy na wywóz nieczystości ciekłych
  • -Dowodów uiszczenia opłat wywozu nieczystości ciekłych.

Dokumenty powinny zostać okazane osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów pok. nr 206 do 30 kwietnia 2024r.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, nie posiadają faktur potwierdzających wywóz nieczystości powinni to uczynić jak najszybciej..

U mieszkańców, którzy nie stawią się w urzędzie w wyznaczonym terminie, zostanie przeprowadzona kontrola na nieruchomości.

Dostępny samorząd